zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

Hiei
připravil Michal Béza

Kategorie: Bitevní křižník
Třída: Kongo

Bitevní křižník Hiei byl postaven podle vzoru slavného bitevního křižníku Kongo, který Japonci zakoupili ve Velké Británii. Kýl byl položen 4. listopadu 1911 v japonské Yokosuce, loď byla spuštěna na vodu 21. listopadu 1912 a dokončena 4. srpna 1914.

Bitevní křižník Hiei byl v činné službě od svého uvedení do služby až do roku 1930 a průběžně modernizován. Podle podmínek Londýnské konference z roku 1930 byla loď demilitarizována, byl odstraněn boční pancéř, většina výzbroje a část hnacích systémů a Hiei byla klasifikována jako školní loď. Při námořní přehlídce v Yokohamě v srpnu 1933 byla vlajkovou lodí císaře Hirohita.
Když v roce 1936 Japonsko odstoupilo od mezinárodních smluv omezujících zbrojení, podstoupila Hiei v loděnicích v Kure náročnou přestavbu a modernizaci, která z ní vytvořila moderní a efektivní válečné plavidlo. Při modernizaci byla opět instalována pancéřová ochrana a výzbroj, prodloužen trup a zvětšen výtlak a mimo jiné instalovány výkonné hnací systémy, které umožňovaly lodi plavbu rychlostí více než 30 uzlů. Na lodi byly také zkoušeny nové konstrukční postupy a komponenty, které byly později uplatněny při stavbě obřích lodí třídy Yamato. Hiei byla poté překlasifikována jako bitevní loď.

Loď byla vyzbrojena osmi kanóny ráže 356 mm (14"/45) Model 1908. Některé hlavně byly vyrobeny v Británii a některé v Japonsku. Při modernizaci byly v roce 1939 nahrazeny japonskými 14" kanóny Type 41.

Do aktivní služby byla Hiei uvedena na začátku roku 1940 a opět byla určena vlajkovou lodí císaře Hirohita na námořní přehlídce v Yokohamě v říjnu 1940.

Hiei byla součástí japonského útočného svazu 7. prosince 1941 při napadení Pearl Harboru. Na počátku roku 1942 se zapojila do mohutné ofenzívy proti britským plavidlům (jak vojenským, tak civilním) v Indickém oceánu. V červnu 1942 tvořila část krycího svazu japonských letadlových lodí při bitvě u Midway a vzápětí byla převelena na sever, aby podpořila japonské síly u Aleutského souostroví.

V říjnu 1942 se japonské síly pokoušely obsadit Strategický ostrov Guadalcanal. Invaze nebyla příliš úspěšná, ale japonské velení již plánovalo další akce na listopad. Jejich cílem bylo v zásadní námořní bitvě "vymést" americké síly z oblasti a poté námořním bombardováním a leteckými útoky připravit ostrov pro druhou invazi. Hiei a Kirishima byly přičleněny ke svazu a měly poté bombardovat Hendersonovo letiště. Námořní akce byla Japonci jako již tradičně naplánována jako noční bitva a v noci z 12. na 13. listopadu dorazil jejich svaz do průlivu "se železným dnem" (pojmenovaném podle vraků lodí, které na jeho dně skončily). Ačkoli japonské lodě většinou viděly americké jednotky již z dálky, tentokrát tomu bylo jinak a také Američané, vybaveni radary, Japonce zaznamenali až na poslední chvíli. Následně se strhla prudká přestřelka na nejbližší vzdálenosti, kdy lodě obou svazů ve zmatku prudce manévrovaly a do dneška není průběh bitvy a trasy lodí přesně zmapován. Známé je toto: japonský útočný svaz, vedený bitevními loděmi Hiei a Kirishima doprovázenými jedním křižníkem a jedenácti torpédoborci, se střetl s americkým svazem tvořeným pěti křižníky a osmi torpédoborci. Po následujícím dělostřeleckém souboji se sice na americké straně potápěl protiletecký křižník Atlanta a dva těžké křižníky byly poškozeny, avšak vážně poškozená byla i japonská loď Hiei. Druhý den ráno byly japonské síly napadeny pozemními letouny startujícími z Guadalcanalu, který byl v té době již pod americkou nadvládou. Hiei utržila další vážná poškození a posléze  musela být potopena vlastní posádkou.

Technicko-Taktická Data:

Délka celková 214,6 m
Šířka 28 m
Ponor 8,4 m
Výtlak standardní 26 320 t
Výtlak maximální 27 500 t
Výzbroj 8 x 356 mm (14"/45, 4x2)
16 x 152 mm (6"/50)
8 x 127 mm (5"/40) AA
až 118 x 25 mm AA
2 x 533 mm torpédomety
Pancéřování bok 203mm, paluba 70mm, věže 228mm
Max. rychlost 30 uzlů
Pohon 10 kotlů Kanpon
4 parní turbíny Curtis
Výkon 136 000 SHP
Akční rádius 8 000 nám. mil při 10 uzlech
Zásoba paliva ?
Posádka 1 221 mužů
Uvedena do služby 4. srpna 1914
Potopena / vyřazena 13. listopadu 1942

 


Copyright © All Rights Reserved