zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

Yamato
připravil Michal Béza

Kategorie: Bitevní loď
Třída: Yamato

Japonsko, přesně ve stylu megalomanských projektů fašistických zemí osy, přistoupilo ke konci třicátých let ke stavbě třídy obřích bitevních lodí, kterým by se nemohla rovnat žádná stávající ani v blízké době stavěná loď spojenců, především USA. Ve velice přísném utajení byly vyprojektovány plány čtveřice lodí o standardním výtlaku 60 000 tun s děly zatím nepoužívané ráže 460 mm. První z lodí, po které byla třída pojmenována, byla Yamato, druhou Musashi a třetí projektovanou lodí byla Shinano (tato bitevní loď byla ke konci války přestavěna na letadlovou loď). Čtvrtá loď nebyla nikdy dokončena.

Kýl Yamato byl položen 4. listopadu 1937 v japonském Kure. Loď byla spuštěna na vodu 8. srpna 1940 a dokončena a uvedena do služby byla 16. prosince 1941. Jméno Yamato značí název provincie v Japonsku v okolí Tokia nebo také starodávné pojmenování Japonska.

Lodě třídy Yamato byly největší bitevní lodě, jaké kdy brázdily vody světových oceánů. Byly dokonce větší než americké projektované, ale nikdy nepostavené lodě třídy Montana. Maximální výtlak činil až 72 000 tun a lodě nesly děla ráže, kterou neměla žádná jiná loď. Rovnat se s nimi mohly pouze americké lodě třídy Iowa, které byly o deset metrů delší, avšak užší a lehčí. Jejich děla měla sice menší ráži, ale měly přesnější systémy řízení palby a byly rychlejší než Yamato a Musashi.

Hlavní výzbroj lodi Yamato tvořilo devět děl ráže 460 mm (18,1"/45) umístěných ve třech trojvěžích. Tato děla dokázala vystřelit náboj AP (armor piercing - protipancéř) o hmotnosti 1460 kg na vzdálenost 42 kilometrů. Každá věž měla hmotnost téměř 2 500 tun, což byla hmotnost některých torpédoborců. Sekundární výzbroj tvořilo 12, později pak jen 6 děl ráže 155 mm (6,1"/60) umístěných ve dvou troj-dělových věžích na přídi a na zádi. Dále pak 24 univerzálních (DP) děl ráže 127 mm (5"/40) a až 150 protileteckých kanónů ráže 25 mm ve trojhlavňových kompletech. Přes značné množství protiletecké výzbroje se tato ukázala ke konci války, kdy byla Yamato pronásledovanou lodí, jako málo účinná. Více o dělové výzbroji viz. stránka Výzbroj lodí třídy Yamato.

Ve výzbroji lodě byly také dva hydroplány - buďto E13A1 Aichi "Jakes" nebo F1M2 Mitsubishi "Pete". Jejich hangár byl umístěn na zádi, kdy byly také dva katapulty a jeřáb pro vyzdvižení z hladiny. Loď byla vybavena radarem.

Impozantní na lodích třídy Yamato byla také jejich pancéřová ochrana. Ta činila u bočního pásu 408 mm, na velitelské věži 500 mm a na čelech dělových věží dokonce 650 mm pancéře. Slabším místem, v jinak masivní ochraně, se ukázala paluba s pouze jedním pancéřovým pásem tloušťky 231 mm.

Loď Yamato byla poháněná 12 parními kotli Kanpon pohánějícími čtyři turbíny. Jejich výkon 150 000 koňských sil a šířka trupu okolo 36 metrů dovolovaly lodi plout pouze rychlostí 27 uzlů (lodě Iowa dosahovaly rychlosti 33 uzlů), ale i to byla pro tento kolos rychlost dostačující.

Yamato byla uvedena do služby jen týden po započetí války v Tichomoří a sloužila pod velením admirála Isoroku Yamamota jako vlajková loď tzv. Kombinované flotily císařského válečného námořnictva. V průběhu roku 1942 strávila většinu času v centrálním Pacifiku jako součást obranného svazu bránícího ostrovy s japonskými základnami v této oblasti. V prosinci 1943 byly zasažena torpédem z americké ponorky USS Skate (SS-305) a do dubna 1944 byla opravována. Při těchto opravách jí byla doplněna další protiletecká výzbroj. Po skončení oprav se v červnu zapojila do bojových akcí ve Filipínském moři a v září ze zúčastnila bitvy o záliv Leyte. Následně ostřelovala děly hlavní baterie konvoj eskortních letadlových lodí a torpédoborců u ostrova Samar.

Při bitvě v Leytském zálivu utržila Yamato menší poškození a byla převelena zpět do Japonska, aby se podrobila opravám. Tam dorazila v listopadu 1944 a zimu strávila na tamější základně. V březnu 1945 byla napadena americkými palubními letouny, ale byly jí způsobeny pouze menší škody. Jak pokračovaly boje u ostrova Okinawa a americké jednotky se chystaly na vylodění, byla Yamato pověřena vést svaz lodí v sebevražedné misi "TenGo". Japonci již viděli, že nejsou schopni přímého boje proti americkým svazům, které byly v jasné převaze a proto bylo rozhodnuto zničit alespoň jejich invazní jednotky. Jak již bylo uvedeno, jednalo se o sebevražednou misi a proto byla Yamato vybavena palivem pouze "na cestu tam". 7. dubna 1945, stále ještě přibližně 200 mil od Okinawy, byla Yamato napadena velkým počtem amerických palubních letounů a po zásazích 11-13 torpédy a nejméně 7 pumami potopena.

Technicko-Taktická Data:

Celková délka 262,8 m
Šířka 36,88 m
Ponor 10,4 m
Výtlak standardní 65 000 t
Výtlak maximální 71 659 t
Výzbroj 9 x 460 mm (18,1"/45)
12(později 6) x 155 mm (6,1"/60)
12(později 24) x 127 mm (5"/40) DP
150 x 25 mm AA
4 x 13 mm AA
Pancéřování
      - boční pás 408,9 mm
      - pažení 299,7 mm
      - paluba 231 mm
      - čela věží 650 mm
      - velitelská věž 500 mm
Max. rychlost 27 uzlů
Pohon 12 kotlů Kanpon
4 parní turbíny Kanpon
Výkon 150 000 ks
Lodní šrouby 4
Zásoba paliva ?
Akční rádius 7 200 nám. mil při 16 uzlech
Posádka 2 800 mužů
Zařazena do služby 16. prosince1941
Vyřazena ze služby / potopena 7. dubna 1945

 


Copyright © All Rights Reserved