zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

Kinugasa
připravil Michal Béza

Kategorie: Těžký křižník
Třída: Aoba

Japonský těžký křižník Kinugasa byl postaven firmou Kawasaki v Kobe. Kýl byl položen 23. ledna 1924, loď spuštěna na vodu 24. října 1926 a dokončena 30. září 1927.

Jednalo se o druhou loď třídy Aoba o standardním výtlaku 7 100 tun a šesti děly ráže 203 mm ve třech dvou dělových věžích. Sekundární výzbroj tvořily čtyři samostatné univerzální kanóny ráže 120 mm. Protileteckou výzbroj tvořilo několik lehkých kanónů ráže 13 mm. Hnací systémy tvořily stejně jako u křižníku Aoba kotle Kampon, ale lodními šrouby u Kinugasy otáčely turbíny Curtis. Maximální plavební rychlost se pohybovala mezi 33 - 34 uzly, ale při modernizaci v roce 1937 byly instalovány protitorpédové výdutě po bocích trupu a maximální rychlost se snížila přibližně o dva uzly.
V roce 1928 byl instalován katapult pro vypouštění průzkumných letounů a v roce 1932 byly posílena protiletecká výzbroj o dva čtyřhlavňové komplety ráže 13 mm po stranách velitelské věže.

        

Po uvedení do služby se Kinugasa stala vlajkovou lodí páté křižníkové eskadry. Následně byla spolu se sesterskou lodí Aoba přiřazena k šesté eskadře, v rámci které sloužila až do své moderizace v roce 1938. Opět v rámci šesté křižníkové eskadry vstoupila do Druhé světové války a podílela se na likvidaci amerických základen na ostrovech Guam a Wake. Na jaře 1942 se zúčastnila dobývání a invaze na ostrovy Papuy Nové Guiney a obsazení Šalamounových ostrovů.

V rámci šesté eskadry se Kinugasa v srpnu 1942 zúčastnila bitvy u ostrova Savo, kde byla lehce poškozena, a 11. října bojovala v bitvě u Mysu Esperance, kde byla vážně poškozena americkým lehkým křižníkem Biose. V listopadu 1942 byla šestá eskadra rozpuštěna a v oblasti Šalamounových ostrovů z ní zůstala pouze Kinugasa. Dne 14. listopadu 1942, po bombardování Hendersonova letiště, byla objevena americkým průzkumným letounem a následně napadena u ostrova Rendova letouny startujícími jak z pozemního letiště tak z letadlové lodě Enterprise (CV-6). Kinugasa byla při náletu zasažena několika bombami a torpédy a byla potopena.

Technicko-Taktická Data:

Délka celková 185,87 m
Délka při čáře ponoru 183,58 m
Šířka 15,83 m
Ponor 5,7 m
Výtlak standardní 7 100 t
Výtlak maximální 10 822 t
Výzbroj 6 x 203 mm (3x2)
4 x 120 mm AA (4x1)
8 x 13 mm AA (2x4)
8 x 610 mm torpédomety (2x4)
Pancéřování boky 76mm, paluba 31,75mm, věže 51mm
Max. rychlost 33 uzly
Pohon 12 kotlů Kampon
4 turbíny Curtis
Výkon 102 000 ks
Akční rádius 6 000 nm. při 14 uzlech
Zásoba paliva 1 800 t. nafty + 450 t. uhlí
Letouny 1
Katapulty 1
Posádka 625 mužů
Uvedena do služby 30. září 1927
Potopena / vyřazena 14. listopadu 1942

 


Copyright © All Rights Reserved