zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

Americké bitevní lodě

USS Missouri (BB-63)
připravil Michal Béza

Kategorie: Bitevní loď
Třída:
Iowa

USS Missouri byla lodí třídy Iowa o standardním výtlaku 45 000 tun. Byla postavena v loděnicích New York Navy Yard. Kýl byl položen v lednu 1941, loď byla spuštěna na vodu v lednu 1944 a uvedena do služby v červnu téhož roku.

Jednalo se o dlouhou štíhlou loď dosahující maximální rychlosti 33 uzlů, což z ní dělalo jednu z nejrychlejších bitevních lodí. Konstrukčně loď vycházela z typu South Dakota, avšak její stroje o výkonu více než 200 000 koňských sil si vyžádaly dva komíny, její výtlak byl o více než 10 000 tun větší a loď byla o více něž 60 metrů delší. Lodě třídy Iowa byly široké necelých 33 metrů aby byly schopné proplout Panamským průplavem. Hlavní výzbroj tvořilo devět děl Mark 7 ráže 406 mm (16"/50) uložených po trojicích ve třech dělových věžích. Každé dělo mělo svoje vlastní ložiště a nabíjecí systém. Děla Mk 7 používala dva druhy munice - protipancéřovou a bombardovací - kterou byla schopna vystřelit na vzdálenost 38 km. Sekundární výzbroj tvořilo dvacet děl Mark 12 DP ráže 127 mm. Jednalo se o děla dvojího použití - jak proti létajícím cílům, tak pro bombardování pobřeží a ničení plovoucích cílů. Od roku 1943 až do osmdesátých let byla umístěna v deseti dvojvěžích po pěti věžích na každém boku lodi. V osmdesátých letech bylo osm děl odebráno (čtyři věže nejblíže k zádi) a jejich místo zaujala raketová výzbroj. Tu tvořily střely RGM-84 Harpoon a BGM-109 Tomahawk. Ochrana lodi spočívala v mohutném pancéřování, které na některých místech dosahovalo tloušťky až 400 mm. Paluby byly chráněny trojvrstvým pancéřováním, trup lodi byl opatřen protitorpédovou obšívkou se systémem přepážek a trojitým dnem. Loď pohánělo osm kotlů Babcock&Wilcox se čtyřmi parními turbínami General Electric. Ve čtyřicátých letech byly na zádi umístěny dva katapulty a z lodě operovala dvě letadla typu Vought OS2U Kingfisher. V padesátých letech byly katapulty nahrazeny vrtulníkovou palubou. Podrobnější informace o technických parametrech naleznete na stránce lodi USS Iowa.


USS Missouri ve válečné kamufláži z roku 1944

USS Missouri po svém slavnostním uvedení do služby v létě 1944 strávila zbytek roku trénováním a v listopadu byla převelena do Tichého oceánu. Do oblasti bojů dorazila v lednu 1945 a v průběhu roku se zapojila do ostřelování ostrovů Iwo Jima, Ryukyu a japonských domovských ostrovů. V květnu se stala vlajkovou lodí Třetí flotily a na její palubě proběhla 2. září 1945 ceremonie Japonské kapitulace.

USS Missouri se v oblasti Pacifiku ještě krátce zdržela a poté se vydala zpět do USA, kde se v říjnu 1945 zúčastnila New Yorkské námořní přehlídky. V roce 1946 se vydala do Středozemního moře na diplomatickou misi a do konce 40. let konala službu v Atlantiku. USS Missouri byla jedinou bitevní lodí USA, která byla v činné službě v době propuknutí Korejské války. Byla převelena do západního Pacifiku a v průběhu dvou misí ostřelovala severokorejské pobřeží. Po skončení konfliktu vykonala USS Missouri několik tréninkových cest do evropských vod a v únoru 1955 byla vyřazena z aktivní služby. Po následujících třicet let kotvila zakonzervována jako součást Pacifické Rezervní Floty v Bremertonu ve státě Washington, kde se z ní stala turistická atrakce.

Spolu s ostatními loděmi třídy Iowa byla USS Missouri reaktivována a přezbrojena v osmdesátých letech. Loď byla opět uvedena do služby v květnu 1986. Vykonala jednu cestu kolem světa a v roce 1991 se účastnila konfliktu v Perském zálivu. V roce 1992 byla opět postavena mimo službu a v roce 1995 byla vyřazena ze Seznamu Amerických Válečných Plavidel. Zahrála si ještě ve filmu "Přepadení v Pacifiku" a v roce 1998 se přemístila do přístavu Pearl Harbor na Hawaii, kde se stala památníkem.

 

    

  

Technicko - Taktická Data:

  1943 1968 1983
Celková délka 270,4 m
Délka při čáře ponoru 262,7 m
Šířka 32,9 m
Ponor (43 875 t) 8,7 m
Ponor (59 331 t) 11,3 m
Výtlak standardní 43 944 t   45 280 t
Výtlak maximální 57 216 t 57 124 t 57 353 t
Výzbroj 9 x 16"/50 (406mm) Mark 7 9 x 16"/50 (406mm) Mark 7 9 x 16"/50 (406mm) Mark 7
20 x 5"/38 (127mm) DP Mark 12 20 x 5"/38 (127mm) DP Mark 12 12 x 5"/38 (127mm) DP Mark 12
80 x 40mm/56 AA   4 x 20mm/76 CIWS AA Missiles
49 x 20mm/70 AA   32 x BGM-109 Tomahawk Cruise Missiles
    16 x RGM-84 Harpoon Anti-Ship Missiles
Pancéřování - bok 307 mm
Pancéřování - první pancíř paluba 38 mm
Pancéřování - druhý pancíř paluba 121 + 32 mm
Pancéřování - protistřepinový p. 16 mm
Pancéřování - věžová základna 439 - 295 mm
Pancéřování - dělové věže - čela 432 mm + 63 mm
Pancéřování - dělové věže - boky 241 mm
Pancéřování - velitelská věž 444 mm
Pohon - kotle 8 x Babcock & Wilcox (39,72 kg/cm2 - 454,4°C)
             - turbíny 4 x General Electric
Výkon 212 000 ks
Max. rychlost 33 uzlů
Akční rádius (při rychlosti 12 uzlů) 18 000 n.mil
Zásoba paliva 7 621 t
Lodní šrouby 2 x vnitřní (pět listů, průměr 5,182 m), 2 x vnější (čtyři listy, průměr 5,563 m)
Kormidla dvě (2 x 31,6 m2)
Posádka cca 2 700 mužů
Uvedena do služby 11 června 1944
Potopena / vyřazena ze služby 1998

 


Copyright © All Rights Reserved