zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

Americké bitevní lodě

USS Oklahoma (BB-37)
připravil Michal Béza

Kategorie: Bitevní loď
Třída: Nevada

USS Oklahoma byla postavena v loděnicích New York Shipbuilding Company v Camdenu, New Jersey. Kýl byl položen v říjnu 1912, loď byla spuštěna na vodu v březnu 1914 a dokončena v květnu 1916.

Jednalo se o druhou loď třídy Nevada o standardním výtlaku 27 500 tun. USS Oklahoma byla poslední lodí US NAVY postavenou s klasickými parními stroji (ne s turbínami). Loď poháněly tři pístové expanzní trojčinné stroje, jejichž výkon činil 24 800 koňských sil. Byla to také poslední bitevní loď se dvěma lodními šrouby.

Hlavní výzbroj USS Oklahomy tvořilo deset děl ráže 356mm (14"/45) uspořádaných ve dvou trojvěžích a dvou dvouvěžích. Trojdělové věže byly umístěny níže na přídi i na zádi (věže č. 1 a 4) a dvouhlavňové věže byly umístěné nad nimi (věže č. 2 a 3). Všechna děla v jednotlivých věžích měla společné ložiště, což se ukázalo nevýhodné, neboť při poruše nebo poškození elevačního mechanismu byla celá věž vyřazena z provozu. Sekundární baterii tvořilo jedenadvacet kasematově uložených děl ráže 127mm (5"/51) a to po deseti na obou bocích a jedno dělo na zádi. Tato koncepce se ukázala být ne příliš šťastnou, něboť především děla blízko přídě a zádě byla natolik blízko hladině, že se nedala použít než na klidném moři. Proto bylo již po několika letech devět děl odebráno a zůstala pouze děla ve střední části trupu. Ke konci dvacátých let byla přidána protiletecká děla ráže 127mm (5"/25) v počtu osmi kusů. Děla byla přidána při modernizaci v letech 1927-30, při níž byly také odstraněny trubkovité stožáry a nahrazeny klasickými trojnožkami. Změn doznaly také nástavby a kasematová děla sekundární výzbroje byla přemístěna výše od čáry ponoru až do nástaveb.

Následujících pět let po uvedení do služby v roce 1916 vykonávala USS Oklahoma službu v Atlantiku, přičemž v letech 1918-1919 chránila konvoje v evropských vodách. V roce 1919 přepravila prezidenta Wilsona do Francie na mírovou konferenci. V roce 1921 se přesunula do Tichého oceánu, kde konala běžné služební povinnosti po následujících deset let. Spolu s dalšími loděmi flotily se také zůčastnila transpacifické cesty do Austrálie a Nového Zélandu v roce 1925 a v roce 1927 byli na její palubě na školní plavbě poddůstojníci americké námořní akademie. V letech 1927-1930 byla loď modernizována v loděnicích Philadelphia Navy Yard. Po krátké službě v průzkumné flotile se vrátila k Pacifické flotě. V červnu roku 1936 byla převelena do evropských vod, kde byla využita při evakuaci amerických občanů při občanské válce ve Španělsku.


USS Oklahoma po přestavbě ve třicátých letech (kresba autor)

V roce 1941 byla USS Oklahoma dislokována opět na námořní základně na Hawaii. Když se ráno 7. prosince 1941 objevily na obloze nad Pearl Harborem japonské bombardovací a torpédové letouny, kotvila právě USS Oklahoma po boku USS Maryland (BB-46). USS Oklahoma byla zasažena velkým počtem japonských torpéd Type-91. Na jejím levoboku se rozevřela strašlivá trhlina téměř po celé délce trupu. Loď se velice rychle převrátila na levobok a potopila na mělké dno zálivu, přičemž zahynulo na 400 mužů její posádky. V převráceném trupu byly uvězněny další desítky lidí, kteří byli vyproštěni díky obětavosti záchranářů i civilistů ze základny.

V průběhu roku 1943 byla loď náročně obrácena a vyzvižena. V suchém doku pak byla opravena do té míry, aby byla schopná plavby (byť ne vlastní silou). Poškození byla takového rozsahu, že nebylo možné aby se loď vrátila zpět do činné služby, a proto bylo rozhodnuto demontovat z jejího trupu dělovou výzbroj a další výstroj a loď byla v září 1944 formálně vyřazena ze služby. V prosinci 1946 byla USS Oklahoma prodána do šrotu, ale v květnu 1947 se potopila při přepravě z Hawaie do Kalifornie.

Technicko - Taktická Data:

Délka 177,7 m
Šířka 28,34 m
Ponor 9 m
Výtlak standardní 27 500 t
Výtlak plný 31 706 t
Výzbroj 10 x 356mm (14"/45)
12 x 127mm (5"/51) v kasematech
8 x 127mm AA (5"/25)
Max. rychlost 20,5 uzlu
Zásoba paliva ?
Pohon pístové trojčinné parní stroje
Lodní šrouby 2
Výkon strojů 24 800 ks
Akční rádius ?
Posádka 1 375 mužů
Zařazení do služby květen 1916
Vyřazení ze služby / potopena září 1944 / květen 1947

 


Copyright © All Rights Reserved