zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

Americké bitevní lodě

USS Washington (BB-56)
připravil Michal Béza

Kategorie: Bitevní loď
Třída: North Carolina

USS Washington byla druhou lodí ze třídy North Carolina - lodí o standardním výtlaku 35 000 tun stavěnou v Spojených Státech z rozpočtu fiskálního roku 1937. Washington byla stavěna v loděnicích Philadelphia Navy Yard ve státě Pennsylvania. Kýl byl položen v červnu 1938, spuštěna na vodu byla v červnu 1940 a dokončena v květnu 1941.

Washington byla dlouhá štíhlá loď, která se svou rychlostí 27 uzlů byla schopna držet krok i s těmi nejrychlejšími letadlovými loděmi. Ani Washington ani North Carolina se nedostaly do přímého dělostřeleckého souboje s japonskými bitevními loděmi (kromě jednoho případu, kdy Washington u Guadalcanalu rozstřílela starou japonskou loď Kirishima) a od roku 1942 plnily pouze úlohu protileteckého krytí svazů letadlových lodí a svými 16" děly ostřelovaly pobřeží při invazích pozemních oddílů na tichomořské ostrovy. Hlavní výzbrojí bylo devět děl ráže 406 mm umístěných ve třech trojvěžích. Jako výzbroj středního kalibru sloužilo dvacet děl ráže 127 mm (5"/38) obojího použití (jak protiletecké, tak konvenční) v deseti dvojhlavňových věžích, které byly rozmístěny po pěti na každém boku lodi. Obě lodě obdržely mohutnou protileteckou obranu a protitorpédovou obšívku, jejíž kvalitu u North Caroliny vyzkoušela japonská ponorka.

Na počátku války byla USS Washington v Atlantiku a spolu s Britskou Flotilou operovala v severním Atlantiku od dubna do července 1942. Poté byla v září vyslána do Pacifiku, kde se připojila k americkým jednotkám právě operujícím v kampani u Guadalcanalu. Zde sloužila jako vlajková loď admirála Willise A. Leeho a v noční bitvě ze 14. na 15. listopad 1942, v závěru kampaně u Guadalcanalu, fatálně poškodila dělostřeleckou palbou loď Kirishima (jak již bylo uvedeno výše), která palbou ohrožovala Hendersonovo letiště na Guadalcanalu. Posádka Kirishimy posléze loď opustila kvůli vážnému poškození. V průběhu roku sloužila USS Washington v jižní části Tichomoří, kde ještě v prosinci 1943 zapojila do bitvy o Gilbertovy ostrovy a na počátku roku do bitvy o Marshallské ostrovy. Prvního února 1944 se srazila přídí s USS Indiana a po opravách trvajících několik měsíců se vrátila na bojiště právě včas, aby se stačila v červnu zapojit do bojů o Mariánské souostroví při invazi spojeneckých jednotek a do rozhodující bitvy o filipínskou oblast. V průběhu příštího roku participovala při dobývání ostrovů Palau, Leyte, Luzonu, Iwo Jima a Okinawy a také doprovázela svazy letadlových lodích při náletech na Japonské souostroví. Poslední dva měsíce války v Pacifiku strávila USS Washington v loděnicích, kde byla kontrolována a opravována. Po kapitulaci Japonska se vydala v říjnu 1945 Panamským průplavem do Atlantiku. Poslední její operací byla přeprava veteránů z Evropy do Spojených Států.

Od roku 1947 byla USS Washington vyřazena ze služby a zakonzervovaná čekala do května roku 1961, kdy byla prodána do šrotu.

 

    

Technicko -Taktická Data:

Délka 222,2 m
Šířka 32,9 m
Ponor 10,7 m
Výtlak standardní 35 000 t
Výtlak maximální 46 670 t
Výzbroj 9 x 406 mm
20 x 127 mm
40 x 40 mm Bofors AA (10x4)
cca. 40 x 20 mm Oerikon AA
Pancéřování - bok 305 mm
Pancéřování - paluba 101 mm + 152 mm
Pancéřování - věže 406 mm
Max. rychlost 27-28 uzlů
Pohon 12 kotlů Babcock & Wilcox
4 parní turbíny
Výkon 115 000 ks
Akční rádius 8 700 nám. mil při rychlosti ? uzlů
Posádka 2 339 mužů
Uvedena do služby květen 1941
Potopena / vyřazena květen 1961

 


Copyright © All Rights Reserved