zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

Americké těžké křižníky

USS Chicago (CA-136 později CG-11)
připravil Michal Béza

Kategorie: Těžký křižník, později Raketový křižník
Třída: Baltimore, později Albany

USS Chicago byla postavena v loděnicích Philadelphia Navy Yard jako třetí loď tohoto jména. Její kýl byl položen 28. července 1943, trup byl spuštěn na vodu 20 srpna 1944 a pokřtěn madam E.J.Kellyovou. Loď byla uvedena do služby 10. ledna 1945 pod velením kapitána R. R. Hartunga.

Výzbroj plavidla tvořilo devět děl ráže 203 mm Mk15 s délkou hlavní 55 ráží. Zbraně byly umístěny v trojdělových věžích. Sekundární výzbroj tvořilo dvanáct děl ráže 127mm/38 DP (univerzálních) uložených v šesti dvojvěžích. Protiletecká baterie sestávala z čtyřhlavňových kompletů Bofors ráže 40mm a z 20mm jednotlivě lafetovaných kanónů Oerlikon. Loď byla vybavena dvěma leteckými katapulty a v době války nesla až čtyři letouny SC-1.


Původní vzhled USS Chicago

USS Chicago byla na konci padesátých let přestavěna na raketový křižník třídy Albany, což znamenalo úplnou přestavbu zbraňových systémů a nástaveb. Hlavňové zbraně byly z plavidla demontovány a nahrazeny raketovými systémy Talos, Tartar a ASROC. Dvě dvojitá odpalovací zařízení Talos se nacházela na přídi a na zádi, na bocích plavidla byly dvojité odpalovací lafety systému Tartar a uprostřed trupu byl umístěn kontejner s protiponorkovým systémem ASROC.


USS Chicago po přestavbě na raketový křižník třídy Albany (kresba autor)

USS Chicago vyplula na první válečné nasazení 7. května 1945 z Philadelphie a 30. května dorazila do Pearl Harboru, kde se připojila k 21. křižníkové divizi. Po tréninkových plavbách v oblasti Havajských ostrovů se spolu s bitevní lodí North Carolina přesunula do oblasti Japonského souostroví a 8. července se připojila ke Třetí flotile. Následující dva měsíce loď podporovala letecké útoky palubních strojů a také sama ostřelovala pobřeží svými těžkými děly.

Po japonské kapitulaci setrvala USS Chicago v oblasti spolu s dalšími jednotkami do listopadu 1945 a podílela se na demilitarizaci japonských základen. Dne 7. listopadu pak vyplula z Tokia do San Pedra v Kalifornii, kam dorazila 23. listopadu. Po následném přezbrojení a krátkém cvičení se vrátila na dálný východ, kde 18. února 1946 v Šanghaji nastoupila okupační službu. V oblasti sloužila v rámci tzv. Yangtze Patrol Force do 28. března a poté byla převelena na japonskou základnu Sasebo, kde se stala vlajkovou lodí okupační flotily Naval Support Force. V Japonských vodách sloužila USS Chicago do 14. ledna 1947, kdy se vrátila na západní pobřeží USA. Zde byla v loděnicích Puget Sound Naval Shipyard dne 6. červne 1947 přesunuta z aktivní služby do rezervy, kde setrvala do 1. listopadu 1958, kdy byla reaktivována a bylo rozhodnuto o její přestavbě na raketový křižník. Na počátku roku 1959 jí bylo přiděleno nové trupové označení CG-11 a započala přestavba lodi na křižník třídy Albany. Dokončení přestavby bylo plánováno na rok 1962, ale loď byla zařazena do aktivní služby až 2. května 1964. V nové podobě sloužila loď až do svého konečného vyřazení, které proběhlo 1. března 1980.

Za svoji službu v průběhu Druhé světové války získala USS Chicago (CA-136) jednu válečnou hvězdu.

těžký křižník USS Chicago CA-136 ve čtyřicátých letech USS Chicago po přestavbě na raketový křižník
CG-11

 

Technicko -Taktická Data:

  r. 1945 r. 1964
Délka celková 205,25 m
Délka při čáře ponoru 202,39 m
Šířka 21,59 m
Ponor 7,32 m
Výtlak standardní 14 472 t
Výtlak maximální 17 031 t
Výzbroj 9 x 203 mm (3x3) 4 x Talos
12 x 127 mm DP (5"/38, 6x2) 4 x Tartar
36 x 40 mm AA Bofors 1 x ASROC
Pancéřování boky 101mm - 152mm, paluba 63mm,
barbety 152mm, věže 203mm (čela)
Max. rychlost 33 uzlů
Pohon 4 kotle Babcock&Wilcox
4 turbíny General Electric
Výkon 120 000 ks
Akční rádius 10 000 nm. při 15. uzlech
Zásoba paliva 2 250 t
Letouny 0
Katapulty 0
Posádka 2 039 mužů
Uvedena do služby 10. ledna 1945
Potopena / vyřazena 1. března 1980

 


Copyright © All Rights Reserved