zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

Americké těžké křižníky

USS Louisville (CA-28)
připravil Michal Béza

Kategorie: Těžký křižník
Třída:
Northampton

Křižník Louisville byl postaven v loděnicích Puget Sound Navy Yard. Jeho kýl byl položen 4. června 1929, loď byla spuštěna na vodu 1. září 1930 a dokončena 15. ledna 1931. Jednalo se o křižník třídy Northampton se standardním výtlakem 9 000 tun.

Hlavní výzbroj tvořilo devět kanónů ráže 203mm/55cal umístěných ve třech trojčitých věžích. Sekundární výzbroj tvořilo osm univerzálních kanónů ráže 127mm/25cal v jednotlivém lafetování (původně čtyři kanóny a další čtyři byly doplněny před rokem 1940). Protiletecká výzbroj pak sestávala z osmi čtyřhlavňových kompletů Bofors ráže 40 mm a z několika desítek 20 mm kanónů Oerlikon. V neposlední řadě byly na palubě instalovány dva tříhlavňové torpédomety ráže 533 mm.

Hnací systémy tvořily kotle White-Foster a turbíny Parsons, které dovolovaly křižníku plut rychlostí až 32 uzlů. Turbíny byly na hřídele lodních šroubů napojeny pomocí transmisního systému a byly tak velice hospodárné. Akční rádius lodě byl 10 000 námořních mil při rychlosti 15 uzlů a dokonce 13 000 námořních mil při rychlosti 13 uzlů.

Loď byla vybavena dvěma katapulty a mohla nést standardně čtyři a maximálně i šest letounů.

Ve třicátých letech sloužil křižník Louisville v rámci páté divize s přestávkou mezi lety 1934-37, kdy sloužil u šesté divize. V roce 1940 byl převelen k sedmé a následně ke čtvrté křižníkové divizi. V roce 1940 také přepravoval zlato z Velké Británie do USA ale od roku 1941 sloužil výhradně v Pacifiku. Po vstupu Spojených Států do války přepravoval vojáky na Samou a v březnu 1942 operoval v oblasti Šalamounova souostroví. V květnu se přesunul na sever ke Kurilám a v rámci svazu TF8 ostřeloval ostrov Kiska. V listopadu 1942 se Louisville vrátil k Šalamounovým ostrovům a připojil se k TF67. V rámci tohoto svazu svedl v lednu 1943 bitvu u ostrova Rennell. Pak se však vrátil zpět k Aleutám, kde bylo jeho úkolem ostřelování pobřeží a krytí zásobovacích konvojů. V prosince1943 si křižník udělal zastávku v loděnicích Mare Island kvůli přezbrojení.

V lednu 1944 se Louisville vrátil do jižního Pacifiku a zapojil se do dobývání ostrovů Eniwetok, Palau, Truk, Saipan a Tinian a na podzim se také zúčastil bitvy v průlivu Surigao při operaci v zálivu Leyte. Poté se u Luzonu připojil k TF77 a při přesunu na bojiště byl 5.-6. ledna 1945 zasažen letounem kamikaze, přičemž utržil vážné škody a velké ztráty na životech posádky v čele s kontraadmirálem Chandlerem. Louisville se musel vrátit do USA kvůli opravám, které se protáhly do dubna. Po návratu na bojiště se zapojil do ostřelování Okinawy, kde byl opět několikrát zasašen letouny kamikaze. Po následných opravách byl převelen do čínských vod, kde působil v srpnu až říjnu 1945.

Po skončení války se Louisville vrátil do Spojených Států a 17. června 1946 byl vyřazen z aktivní služby. Ve stavu rezervní floty čekal zakonzervován až do 1. března 1959, kdy byl vyřazen ze seznamu válečných plavidel. Křižník byl 14. září prodán k rozřezání firmě Marlene Blouse Corp.of New York.

Technicko -Taktická Data:

Délka celková 182,96 m
Délka při čáře ponoru 177,4 m
Šířka 20,14 m
Ponor 5,92 m
Výtlak standardní 9 006 t
Výtlak maximální 11 420 t
Výzbroj 9 x 203 mm (3x3)
8 x 127 mm (4x1)
6 x 533 mm torpédomety (2x3)
Pancéřování boční pás 76 mm (v místech strojovny); paluba 25mm; muniční komory 95 mm
Max. rychlost 32,5 uzlu
Pohon 8 kotlů White-Foster
4 Parsonsovy převodované turbíny
Výkon 107 000 ks
Akční rádius 10 000 nm. při 15 uzlech
Zásoba paliva 2 108 t
Letouny 4
Katapulty 2
Posádka 617
Uvedena do služby 15. ledna 1931
Potopena / vyřazena 1. března 1959

 


Copyright © All Rights Reserved