zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

Americké těžké křižníky

USS Northampton (CA-26)
připravil Michal Béza

Kategorie: Těžký křižník
Třída:
Northampton

Třída těžkých křižníků Northampton konstrukčně vycházela z předcházející třídy Pensacola. Křižníky se zásadně lišily pouze konfigurací hlavní výzbroje, která byla uložena ve třech trojhlavňových věžích. Konstrukce trupu dodržovala washingtonský limit 10 000 tun standardního výtlaku. Třída sestávala z šesti jednotek a právě tyto lodě držely obrannou linii americké tichomořské flotily po ztrátě bitevních lodí v Pearl Harboru 7. prosince 1941.

Křižník Northampton byl postaven v loděnicích Bethlehem Steel Quincy. Kýl byl položen 12. dubna 1928, trup spuštěn na vodu 5. září 1929 a křižník byl uveden do služby 17. května 1930.

Design těchto lodí byl vypracován v roce 1926 a původní návrh počítal s osmi děly ráže 203 mm/55 cal ve čtyřech dvojhlavňových věžích, což byla standardní konfigurace u těžkých křižníků jiných loďstev. Nakonec však bylo rozhodnuto umístit hlavní výzbroj do třech trojdělových věží, tedy použít celkem devět děl ráže 203 mm. Věže hlavních děl tedy nezabraly tolik prostoru na palubě a navíc se tím ušetřila tonáž, která mohla být částečně využita pro další pancéřování. Celkem bylo ušetřeno přibližně 200 tun, ale celý tento výtlak nemohl být věnován na ochranu, neboť se s loděmi počítalo jako s vlajkovými a bylo tedy nezbytné rezervovat určitý podíl této tonáže na vybavení vlajkové lodi. Původní koncepce počítala s ochranou proti projektilům ráže 203 mm, ale takové pancéřování nebylo kvůli limitům možno instalovat na všechna místa a tak byla přednostně chráněna muniční skladiště pancéřem tloušťky 95mm a následně kotelny a velitelská věž 76 mm a dělové věže pouze 38 mm. Byla však výrazně zlepšena protistřepinová ochrana. Výsledkem bylo, že křižník měl nakonec výtlak 1 000 tun pod limit Washingtonské smlouvy a celková hmotnost pancéřování činila 1 057 tun.

Sekundární výzbroj tvořilo osm děl ráže 127 mm / 25 cal, schopných také protileteckého boje. Protiletecké zbraně byly zastoupeny čtyřhlavňovými komplety Bofors ráže 40 mm a 20 mm Oerlikony. Křižníky měly dva trojhlavňové komplety torpédometů ráže 533 mm, které se vyklápěly z boku lodi.

Kolem zadního komína byl postaven hangár, který chránil skladované letouny před tlakovou vlnou při palbě vlastních děl. V hangáru mohly být přepravovány až čtyři letouny plus dva na katapultech, ale při běžné službě nesla loď maximálně čtyři letouny.

USS Northampton vstoupil do služby v květnu roku 1930 jako lehký křižník s označením CL-26 (těžké křižníky a jejich označení ještě nebyly definovány). V roce 1931 byl pak překvalifikován na těžký křižník s označením CA-26. Až do roku 1940 sloužil jako vlajková loď čtvrté křižníkové divize v Pacifiku a vykonával převážně průzkumné mise. Následně byl přiřazen k páté divizi a po propuknutí války v Pacifiku byl přidělen k Task Force 8. V rámci tohoto svazu bylo jeho úkolem chránit letadlovou loď Enterprise a pátrat po japonských silách v oblasti. Northampton se také podílel na evakuaci americké posádky z ostrova Wake. Na počátku roku 1942 se Northampton zúčastnil bombardování ostrova Wotje a také doprovázel letadlovky při náletech na Marshallovy a Gilbertovy ostrovy. V březnu následoval první útok na Wake Island a na Marcusovy ostrovy. V dubnu 1942 podporoval svaz ze kterého startoval první americký nálet na Tokio a kvůli tomu se nezúčastnil bitvy v Korálovém moři. V červnu byl Northampton přiřazen k TF16 a podporoval svaz při bitvě o Midway a v srpnu byl převelen k TF17 a přesunul se do oblasti Guadalcanalu. Zde se v říjnu zapojil do bitvy u Santa Cruz a následující měsíc, opět jako součást TF16, se zúčastnil bitvy u Tassafarongy. Při tomto střetnutí byl 30. listopadu 1942 zasažen několika torpédy z japonského torpédoborce Oyashio jižně od ostrova Savo. Kvůli závažnému poškození opustila posádka křižník v ranních hodinách 1. prosince 1942 a později byla loď palbou vlastních jednotek potopena.

Technicko -Taktická Data:

Délka celková 182,96 m
Délka při čáře ponoru 177,4 m
Šířka 20,14 m
Ponor 5,92 m
Výtlak standardní 9 006 t
Výtlak maximální 11 420 t
Výzbroj 9 x 203 mm (3x3)
8 x 127 mm (4x1)
32 x 40 mm AA
27 x 20 mm AA
6 x 533 mm torpédomety (2x3)
Pancéřování boční pás 76 mm (v místech strojovny); paluba 25mm; muniční komory 95 mm
Max. rychlost 32,5 uzlu
Pohon 8 kotlů White-Foster
4 Parsonsovy převodované turbíny
Výkon 107 000 ks
Akční rádius 10 000 nm. při 15 uzlech
Zásoba paliva 2 108 t
Letouny 4
Katapulty 2
Posádka 872 - 1 200 mužů
Uvedena do služby 17. května 1930
Potopena / vyřazena 1. prosince 1942

 


Copyright © All Rights Reserved