zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

Která bitevní loď byla nejlepší ?

 

Podle battleship.org

volně přeložil Jiří Novák

Bitevní lo

Bitevní lodě - jsou vyvrcholením vývoje námořních bojových lodí v minulém století. Bitevní lodě by měly splňovat tyto tři základní předpoklady: schopnost účinného útoku, schopnost odolat obdobnému útoku, schopnost rychle se přesunout do bojové oblasti a manévrovat uvnitř bojové oblasti. Zkráceně, palebná síla, ochrana a rychlost. Je téměř nemožné navrhnout takovou loď, aby měla vyrovnány všechny tři kategorie. Nicméně lodě třídy Iowa byly nejblíže k dosažení tohoto ideálu než jakákoliv jiná třída předtím. Kvůli tomu byly tyto čtyři lodě schopny poskytnout užitečnou službu námořnictvu Spojených států během šesti desítek let služby.

Rovnováha - je možné budovat lodě s velkými děly, či silně opancéřované, nebo lodě s velkou rychlostí. také by bylo docela snadné stavět lodě s dvěma ze tří konstrukční cílů. Nicméně, dosažení rovnováhy všech tří konstrukčních cílů je i dnes velmi obtížné. Za podmínek před druhou světovou válkou, kdy byl stanoven výtlak 35.000 tun, se stal tento úkol nemožným.

 

Každé loďstvo má tendenci mít vlastní představu nebo konstrukční filozofii. Královské loďstvo Velké Británie bylo velmi zahleděno do koncepce "bitevního křižníku". Bitevní křižník byla lehce obrněná rychlá loď s výzbrojí lodi bitevní. Na druhé straně, Německá Hochseeflotte za První světové války a Kriegsmarine za Druhé světové války inklinovala k rychlým lodím se silným pancířem, ale s relativně menší palebnou silou. Námořnictvo Spojených států věřilo v maximum palebné síly a ochrany na úkor rychlosti, přinejmenším až do příchodu nových "rychlých bitevních lodí". Jen lodě třídy Iowa mohly patřit mezi nejlépe chráněné, s nejtěžším úderem a nejrychlejší bitevní lodě.

V následujících sekcích tohoto článku, se budeme detailně zabývat faktory designu bitevní lodě, a budeme srovnávat některé bitevní lodě. Všimněte si že ve srovnání se lodě řadí podle kvality v určené kategorii.

Bitevní loď Iowa je zde brána jako etalon, se kterým jsou ostatní lodě porovnávány, proto má všude 100% (pozn. Michal Béza)

 

Palebná síla

Palebná síla lodi je nejčastěji srovnávána podle průměru hlavní baterie. Proto loď se 356mm zbraněmi bývala obecně považovaná za nižší, než loď se 381mm zbraněmi a tak dále. Nicméně, palebná síla může být dále rozdělena do několika důležitých kategorií.

Především, průměr zbraně to je jen část. Několik variant každého průměru bylo obvykle časem vyvinuto každým loďstvem. Obecně, pozdější zbraně měly delší hlavně a proto i vyšší počáteční rychlost projektilu. Délka hlavně se udává násobkem vnitřního průměru hlavně. Například, 16palců (406mm) 45 kalibrů zbraně (zkráceně 16" /45) měla hlaveň délku 45 krát 16 palců nebo 406mm. 16" /50 zbraň měla délku hlavně téměř 21 metrů.

Srovnání zbraní 406mm

 

16 " /45 16 " /50
Hmotnost granátu 1,225kg 1,225 kg
Počáteční rychlost střely 720 m/s 770 m/s
Průbojnost: km   mm   mm

27,45

324 380

18,3

448 510

9,15

597 660

0

755 830

Jak jste viděli v tabulce, prodloužení hlavně značně zvýšilo palebnou sílu při stejné ráži.

Druhý faktor působící na celkovou palebnou sílu je rychlost palby. Menší zbraně se snadněji nabijí, a proto mohou vystřelit rychleji. Další faktory ovlivňující rychlost palby je technika podávání granátů a technologie nabíjecího mechanizmu. Ke schopnosti rychlé palby jakékoliv zbraně pochopitelně též přispívá úroveň výcviku posádky.

Běžný způsob jak zvýšit efektivnost střelby bitevní lodi je zvětšit počet hlavní v hlavní baterii. Uspořádání děl ve věžích hraje také svou roli. Zřejmé je i to, že počet dvanácti hlavní je lepší než osm a to z důvodu zvětšení pravděpodobnosti zásahu.

Finální faktor palebné síly se váže k přesnosti systému řízení palby, právě tak jako úroveň výcviku posádky v zaměřování a zastřelování zbraní. Zkrátka, u palebné síly bitevní lodi se musí zvážit následující faktory:

        o průbojnost (velikost a počáteční rychlost střely)
        o
rychlost střelby (počet ran na čas a množství zbraní)
        o přesnost
střelby

Zvýšení množství, průměrů a délek děl je velmi náročné na hmotnost v uložení na loď.

Palebná síla lodí

Rok

Stát

Loď

Procenta

Body

Ráže

Délka

Počet

Rychlost

1939

Německo

Bismarck

118%

16,920

381mm

47

8

3

1942

USA

Iowa

100%

14,400

406mm

50

9

2

1936

Německo

Scharnhorst

95%

13,612

280mm

55

9

2.5

1923

Británie

Nelson

90%

12,960

406mm

45

9

2

1941

USA

South Dakota

90%

12,960

406mm

45

9

2

1919

USA

Tennessee

88%

12,600

356mm

50

12

1.5

1939

Británie

KGV

88%

12,600

356mm

45

10

2

1940

Japonsko

Yamato

86%

12,393

457mm

45

9

1.75

1913

Japonsko

Fuso

79%

11,340

356mm

45

12

1.5

1913

Británie

Queen Elizabeth

75%

10,080

381mm

45

8

2

1915

Německo

Bayern

75%

10,080

381mm

45

8

2

1919

Británie

Hood

75%

10,080

381mm

45

8

2

1935

Francie

Richelieu

75%

10,080

381mm

45

8

2

1935

Itálie

Vittorio Veneto

61%

8,775

381mm

50

9

1.3

1919

Japonsko

Nagato

52%

7,488

356mm

45

8

1.25

Ve výše uvedené tabulce, jsou body palebné síly odvozeny násobením ráže, délky a počtem zbraní v baterii a také rychlostí střelby. Například, Bismarck - 381mm x 47L x 8děl x 3ran/min. = 16,920 bodů. Všimněte si velkého zlepšení v palebné síle u "Nové bitevní lodě". Sloupec procent signalizuje palebnou sílu každé lodi versus třídě Iowa. Jen Bismarck byl lepších než Iowa. Yamato, ačkoli byla vyzbrojena s 457mm zbraněmi, měla relativně nízkou rychlost střelby. Ve skutečnosti její 457mm/45 děla měly téměř identický výkon jako americké 406mm/50 dělo.

 

Ochrana

Všeobecně řečeno, "ochrana" patří k bitevním lodím. Hlavním cílem je poskytnout ochranu proti granátům stejné velikosti hlavní lodní baterie. Například, jestliže bitevní loď střílí 406mm granáty, měla by být schopná odolat 406mm granátu. Jako v palebné síle, mnoho faktorů přispěje k přežití bitevní lodi v přímém boji.

Nejzřejmějším faktorem je pancéřování. Pancíř je z kalené oceli navržený k tomu, aby poskytnul ochranu před projektily. Revoluci v designu bitevních lodí vyvolal koncept pancéřování "všechno nebo nic". V konceptu bylo maximální pancéřování životně důležitých prostorů lodi a zbytek lodi byl prakticky nechráněný. Prioritní myšlenkou na konceptu "všechno nebo nic" bylo to, že pokud bude zasažena granátem do životně důležitých částí, bude tato část plavidla velmi dobře chráněná, granát neprorazí a nedojde k poškození důležitých častí lodi. Avšak bude-li loď zasažena do každé jiné části, dojde tam k průstřelu. Používání principu "všechno nebo nic", tedy znamenalo nejvíce ochrany obvykle nad muničními sklady a věžemi (velitelskou a dělovými). Toto mělo za následek vznik pancéřové krabice, která se nazývá "citadela" jež obsahovala důležité orgány na lodi. U novějších plavidel byla mimo hlavních pancéřových palub, vložena záchytná pancéřová paluba. Skosením pancéřových platů, se značně zvýšila jejich účinnost. A zatímco starší lodě měly pancéřové pláty na zevnějšku, novější lodě měly pancéřové pásy včleněny do lodního trupu.

Další problém v konstrukci bitevní lodi byla ochrana před torpédy a minami. Moderní lodě měly četné strukturované prostory v trupu navržené k tomu, aby redukovaly efektivitu podvodní exploze. Tyto prostory mohly být "mokré" nebo "suché". Mokré prostory byly naplněny pitnou vodou, palivem nebo mořskou vodou, takže v případě, že bylo toto oddělení proraženo, došlo ke ztrátě paliva či vody k čemuž byly konstruovány. Suché prostory byly prázdné, a hlavním úkolem bylo zajistit rozpínání exploze do objemu. Mnoho ze starších lodí bylo modernizováno instalací externích "balastů" na trup.

Další z věcí v konstrukci bitevních lodí byly technologické procedury a systémy na odstranění následků poškození. Od doby principu "všechno nebo nic/protitorpédových přepážek" a "protitorpédových balastů" musely být navrženy tak, aby mohly zatopit či odčerpat vodu k udržení rovnováhy lodi. Také novější plavidla byla vybavena rozsáhlými systémy čerpadel a hašení. Posádka přesně nacvičovala odstranění následků poškození. Bylo velmi těžké poškodit bitevní loď do fáze kdy není schopna plout. Častěji došlo k zatopení dřív než se podařilo odstranit následky. V tomto případě následovalo převrácení lodě.

PANCÉŘOVÁ

Rok

Stát

Loď

Procenta

Body

Věže mm

Bar. mm

Paluba mm

Bok mm

Vel. Věž mm

Celkem tun

1940

Japonsko

Yamato

127%

2356

650

560

230

406

510

23,852

1942

USA

Iowa

100%

1855

510

430

150

305

460

18,700

1941

USA

South Dakota

95%

1751

460

430

150

305

406

14,200

1935

Francie

Richelieu

92%

1725

380

430

175

380

360

16,400

1919

USA

Tennessee

90%

1684

460

360

100

360

406

8,000

1923

Británie

Nelson

88%

1626

406

380

152

360

330

11,900

1915

Německo

Bayern

84%

1570

360

360

130

360

360

11,428

1936

Německo

Scharnhorst

82%

1540

360

360

100

360

360

14,006

1939

Německo

Bismarck*

81%*

1510*

360*

330*

130*

330*

360*

17,256

1935

Itálie

Vittorio Veneto

79%

1495

380

330

150

360

255

13,331

1919

Japonsko

Nagato

77%

1445

360

305

75

305

380

13,678

1939

Británie

KGV

77%

1445

406

406

150

380

75?

12,000

1913

Británie

Queen Elizabeth

70%

1295

330

255

100

330

280

8,250

1913

Japonsko

Fuso

66%

1220

305

200

50

305

360

8,588

1919

Británie

Hood

63%

1165

380

305

75

150

255

13,550

Ve výše uvedeném tabulce jsou body za ochranu myšleny jako souhrn síly pancéřování věže, barbety, paluby, boků a velitelské věže válečného plavidla. Jsou uvedeny jen maximální hodnoty. Procenta určují ohodnocení každé lodi proti třídě Iowa. Jen Yamato měla pancíř, jenž byl navržený k tomu, aby odolal zásahům ekvivalentu jejích hlavní 457mm baterie. Všimněte si také, že celková váha pancíře se mění z lodi na loď. To je kvůli tomu, že určité části lodě byly velmi rozmanitě chráněny a to podle velikosti lodě a konstrukční filozofie loďstva v té době.

* poznámka: Pancéřování bitevní lodě Bismarck je v tabulce mírně podhodnoceno, vzhledem k tomu, že na některé jeho části byla použita vysoce odolná ocel Wotan, u níž se odhadovala odolnost vzhledem k pancéřové oceli Vickers přibližně v poměru 10:6. Je však velmi rozšířený omyl že hlavní pancíř byl celý zhotoven z Wotanu. Ten byl zhotoven z klasické cementované oceli od Kruppa. Měkký Wotan byl použit u protitorpédových přepážek a tvrdý byl dán na pancéřové paluby a jiná důležitá místa. Důvodem byla hlavně finanční nákladnost a velká náročnost na suroviny. Takže využití této oceli bylo spíš ve stovkách než desetitisících tun.

 

Rychlost

U bitevní lodě je rychlost velmi významný faktor jak po strategické tak i po taktické stránce. Strategicky - od lodě se požaduje rychle dostat do bojového prostoru, nebo zaměstnat nepřítele svou přítomností. Takticky - rychlostí může snadno měnit polohubitvě. Je to výhoda a dovolí lodi si vybrat buď bojovat či odpoutat od nepřátelských sil. Hlavním cílem je, aby byla loď rychlejší než jakákoliv jiná. To dovolí lodi odpoutat se od nepřítele, jestli se jeví boj nevýhodným.

Jak bylo uvedeno předtím, rychlost nebyla považována za důležitou v designu u starších plavidel US Navy. Zatímco většina cizích bitevních lodí mohla plout nad 22 uz, bitevní lodě US Navy mohly stěží dosáhnout 21 uzlů. S příchodem třídy North Carolina se rychlost zvedla na 28 uzlů. Třída Iowa byla navržena k tomu, aby plula stálou rychlostí 33 uzlů, což jí dovolilo držet krok s rychlými letadlovými loděmi pro jejich ochranu. Tyto lodě se staly nejrychlejšími bitevními loděmi na světě. A byla to tato rychlost, která poskytla dlouhou životnost těchto lodí u amerického námořnictva. Na konci druhé světové války, všechny staré bitevní lodě, právě tak jako pomalejší lodě tříd North Carolina a South Dakota byly vyřazeny z aktivní služby a už se nikdy do ní nevrátily.

Následující tabulka ukazuje rychlost, kterou by mohla plout každá z lodí.

 

Rychlost lodi

Rok

Stát

Loď

Procenta

Rychlost

Výkon

Výtlak

1942

USA

Iowa

100%

33

212,000

52,000

1936

Německo

Scharnhorst

97%

32

165,000

34,841

1919

Británie

Hood

94%

31

144,000

36,300

1935

Francie

Richelieu

94%

31

150,000

43,000

1935

Itálie

Vittorio Veneto

91%

30

130,000

44,000

1936

Německo

Bismarck

88%

29

138,000

36,300

1939

Británie

KGV

85%

28

110,000

40,000

1941

USA

South Dakota

85%

28

130,000

42,000

1919

Japonsko

Nagato

82%

27

80,000

33,800

1940

Japonsko

Yamato

82%

27

150,000

69,100

1913

Británie

Queen Elizabeth

73%

24

75,000

27,500

1913

Japonsko

Fuso

70%

23

40,000

30,600

1923

Británie

Nelson

70%

23

45,000

35,500

1915

Německo

Bayern

67%

22

48,000

28,006

1919

USA

Tennessee

64%

21

30,000

32,300

 

Třída Iowa byly nejrychlejší bitevní lodě jaké kdy byly postaveny. Všimněte si velkého nárůstu výkonu k získání požadované rychlosti.

 

Hmotnost & Velikost – byly považované za velmi důležité v konstrukci bitevních lodí. Hmotnost byla omezena jak smlouvami, tak velikostí lodí. Velikost byla důležitá, protože lodě se musely přizpůsobit kanálům, průplavům a přístavním dokům.

Hmotnost a velikost přiváděla konstruktéry lodí do bludného kruhu. Těžké plavidlo potřebovalo více výkonu k udržení požadované konstrukční rychlosti. Výkonnější stroje zabíraly větší objem lodního prostoru. Za účelem ochránit tuto velkou plochu muselo být přiděleno těmto částem mohutnější pancéřování, což mělo za následek zvýšení váhy. Tím se potřeboval ještě vyšší výkon, bylo požadováno ještě více prostoru a kolotoč dál pokračuje. Do lodi přidejte palebnou sílu (děla, munici, ..atd.), a může se začít odznova.

Třída Iowa byla a je jedinečný úspěch v designu bitevní lodi. Nejen, že jsou rychlé, ale i silně vyzbrojené a dobře chráněné. Nadto, ony byly navrženy se standardním výtlakem do limitu 45.000 tun předepsaným smlouvou. Byly úzké dost na to, aby propluly Panamským průplavem. Další dva "vítězové" v našem srovnání, třídy lodí Bismarck a Yamato byly příliš široké na proplutí Panamským průplavem.

 

Celkové srovnání – v tomto článku se uvažuje s třídou Iowa jako standardem pro vzájemné porovnání v pancéřování, palebné síle a rychlosti plavidla.

 

Lodě třídy Iowa neměly srovnatelného soupeře. Např. jejich schopnost ostřelovat cíle daleko do hloubky nepřátelského území, či jejich pancéřování je dělaly téměř nezranitelné proti řízeným raketám. Měly rychlost dovolující držet krok s ostatními plavidly Spojených států. Se zmodernizovanými zbraňovými systémy včetně protilodních řízených střel a řízených střel s plochou dráhou letu, by mohla být třída bitevních lodí Iowa všestranným a užitečným nástrojem pro americkou národní obranu. Bohužel nákladná ekonomika a početná posádka - je příčinou, která vedla k jejich vyřazení z aktivní služby.

 


Copyright © All Rights Reserved