zpět speciální jednotky

Speciální jednotky

sekci připravuje Michal Uher

NAVIGACE

U.S. Army Rangers

(zpracoval Martin Kovařík - velitel jednotky A Company 3/75th Ranger RGT, U.S. Army, která se zabývá činností podle U.S. Army Rangers)

Obsah
Úvod
Výcvik
Krédo Rangera
Soutěž Best Ranger

Ranger Creed - Krédo Rangera

Rangerem jsem se stal dobrovolně, plně si uvědomuji riziko mé vybrané profese. Budu se vždy snažit udržovat prestiž, čest a vysoký cit pro morálku Rangerů.

A oceňuji fakt, že Ranger je Elitní voják vstupující do boje jako řezající ostří na zemi, moři či ve vzduchu. Když jsem Ranger, tak vím, že moje země ode mne očekává, že se budu pohybovat rychleji, dojdu dál a budu bojovat tvrději, než jakýkoli jiný voják.

Nikdy nezklamu svého velitele. Vždy budu ostražitý, fyzicky tvrdý a morálně pevný a budu iniciativněji plnit svůj úkol ať je jakýkoli, stoprocentněji než ostatní.

Galantně a s pýchou budu světu ukazovat, že jsem speciálně vybraný a perfektně vycvičený voják. Moje úcta k nadřízeným důstojníkům, upravenost a péče o výstroj budou toho příkladem.

Energicky se budu střetávat s nepřáteli mé země. Budu je porážet na bitevním poli pro svoji lepší vycvičenost a budu bojovat ze všech sil. Kapitulace není slovo Rangera.

Rychle a pohotově budu předvádět vnitřní sílu chtít bojovat jako Ranger za cíl a splnění mise, ačkoli jsem jediný přezivší.

Rangers Lead the Way!

 


Copyright © 2018 All Rights Reserved