zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

HMS Resolution
připravil Michal Béza

Kategorie: Bitevní loď
Třída:
Royal Sovereign

Bitevní loď Resolution ze skupiny Royal Sovereign byla postavena firmou Palmers v Newcastlu. Kýl byl položen 29. prosince 1913, trup byl spuštěn na vodu 14. ledna 1915 a loď byla uvedena do služby v prosinci roku 1916.

V roce 1918 podstoupila HMS Resolution přestavbu, při níž byly instalovány protitorpédové výdutě. Další modernizace absolvovala v letech 1926-27, poté v roce 1930 a nakonec ještě v letech 1937-1938. Tyto přestavby měly z lodě vytvořit moderní bojeschopné plavidlo, ale lodě třídy Royal Sovereign nebyly ve Druhé světové válce zdaleka tak aktivní a úspěšné jako konkurenční třída Queen Elizabeth.

Hlavní výzbroj tvořilo osm kanónů ráže 381 mm (15"/42) MkI ve čtyřech dvojvěžích - dvě na přídi a dvě na zádi. Jejich dostřel byl přes 21 kilometrů, při hmotnosti projektilu 871 kg. Kadence se pohybovala okolo dvou ran za minutu. Sekundární výzbroj sestávala z dvanácti kasematových děl ráže 152 mm (6"/50) a ze dvou protileteckých kanónů ráže 76 mm. Při modernizaci v letech 1926 - 1927 bylo doplněno šestnáct pom-pomů ráže 40,5 mm.

Kariéra HMS Resolution v průběhu Druhé světové války byla velice podobná její sesterské lodi Revenge. Loď sice byla na počátku války aktivní a v říjnu 1939 byla poškozena spolu s lodí Ramillies na kotvišti Scapa Flow torpédem německé ponorky U-47, ale do významnějšího střetnutí s nepřítelem se nedostala a v roce 1944 byla přesunuta do stavu rezervní floty. Do konce války pak sloužila v Devonportu jako tréninková loď pro topiče. V roce 1945 pak byla vyřazena z námořnictva a v květnu 1948 byla prodána do šrotu.

Technicko-Taktická Data:

Celková délka 189,1 m
Šířka 27 m
Ponor 8,7 m
Výtlak standardní 31 200 t
Výtlak maximální 33 500 t
Výzbroj 8 x 381 mm
14 x 152 mm
2 x 76 mm AA
4 x torpédomety
Pancéřování bok 330 mm
Pancéřování paluba 25 mm
Pancéřování dělové věže 330 mm
Max. rychlost 23 uzlů
Pohon 4 turbíny
Výkon 40 000 ks
Zásoba paliva 3 400 tun
Akční rádius 2 610 n. mil
Posádka 997 mužů
Zařazena do služby prosinec 1916
Vyřazena ze služby / potopena 1945

 


Copyright © All Rights Reserved