zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

HMS Warspite
připravil Michal Béza

Kategorie: Bitevní loď
Třída: Queen Elizabeth

HMS Warspite byla druhou jednotkou ze série lodí o standardním výtlaku 27 500 tun třídy Queen Elizabeth. Byla postavena v loděnicích Devonport Naval Dockyards. Kýl byl položen 31. října 1912, trup byl spuštěn na vodu 26. listopadu 1913 a loď byla uvedena do služby v březnu 1915.

Hlavní výzbroj lodi tvořilo osm děl ráže 381 mm Mark I (15"/42 cal), což byly velice přesné zbraně. Byly uloženy ve čtyřech dvojvěžích - dvě na přídi a dvě na zádi. Tato děla používala těžké, 870 kg vážící projektily, které byla schopna vystřelit do vzdálenosti 29 720 metrů. Sekundární výzbroj v roce 1915 tvořilo 14 děl ráže 152mm (6"/45 cal) Mark I uložených jednotlivě v kasematech po bocích lodi. Při první přestavbě ve dvacátých letech byla část odebrána a nahrazena osmi děly ráže 152 (6"/45 cal) Mark XXII ve čtyřech dvojhlavňových ložištích. Protiletecká výzbroj sestávala z osmi čtyřhlavňových pom-pomů ráže 40,5mm Mark VIII a až ze třiceti kanónů Oerlikon ráže 20mm.

Pohonný systém tvořilo původně 24 bubnových kotlů Babcock&Wilcox typ drum3. Po přestavbě byly nahrazeny osmi vysokotlakými kotli Babcock&Wilcox. Čtyřmi lodními šrouby otáčely Parsonsovy parní turbíny. Vnější hřídele měly původně zvláštní turbíny pro cestovní rychlost, ale ty byly při přestavbě odebrány. Celkový výkon soustrojí vzrostl po modernizaci z původních 72 000 SHP na 80 000 SHP.

HMS Warspite byla poprvé přestavěna v letech 1924-1926, kdy dostala nová lehká děla, oba komíny splynuly v jeden a na bocích přibyly protitorpédové výduti. V letech 1934-1936 pak bylo přikročeno ke druhé fázi modernizace, při níž bylo zesíleno pancéřování nad muničními skladišti a strojovnami. Přibyla protiletecká výzbroj a za polovinou trupu byl instalován příčný katapult a hangár pro čtyři letouny (katapult byl posléze odstraněn v roce 1943)


HMS Warspite po modernizaci v roce 1939

Za První světové války se HMS Warspite aktivně účastnila bojů u Jutska a byla veteránem slavné bitvy u Skagerraku. Zde byla těžce poškozena, ale přežila a zkušenosti z této bitvy byly uplatněny jak při její přestavbě, tak při konstrukci nových typů.

Ve Druhé světové válce bojovala HMS Warspite především v evropských vodách. Na jaře roku 1940 hodlali Britové preventivně obsadit Norsko, ale Němci je předešli a Britové museli podniknout invazi do silně obsazených norských přístavů. Část britské Severní flotily se zapojila do "Norské kampaně" a spolu s ní i bitevní loď HMS Warspite. Po vylodění německých jednotek u Narviku 13. dubna 1940 zůstalo u pobřeží zakotveno 8 německých torpédoborců a několik obchodních lodí z důvodu nedostatku paliva pro zpáteční cestu. Pro bitevní loď Warspite, která vplula do fjordu spolu se svým doprovodem, to byl snadný cíl a během několika minut se ocitlo všech osm torpédoborců na mořském dně.
Po Norské kampani se HMS Warspite zúčastnila bitvy o Atlantik a poté se přesunula do Středozemního moře, kde se připojila ke svazu "Force H". Nejprve u Calabrie 9. července 1940 poškodila palbou ze svých těžkých děl italskou bitevní loď Giulio Caesare na vzdálenost 24 km. Poté při akci u mysu Matapan 28. března 1941 okolo 22. hodiny spolu s loděmi Valiant a Barham zcela rozstřílela italské křižníky Pola, Zara a Fiume.
V průběhu bojů o Řecko "inkasovala" dne 22. května 1941 zásah 250 kg. bombou u Kréty. Kvůli nutným opravám odplula do egyptské Alexandrie, kde však byla 24. května opět poškozena těsně minoucí bombou o hmotnosti 450 kg. Nakonec odplula do USA, kde byla v Bremertonu opravena.
Po opravách a přezbrojení se připojila k východní flotile a v průběhu roku 1942 operovala v Indickém oceánu.
V roce 1943 Itálie kapitulovala a to otevřelo možnost invaze na Sicílii. Odpor německých vojsk však byl natolik silný, že vylodění musely podporovat i bitevní lodě. Dne 16. září 1943 zde byla HMS Warspite napadena německými bombardéry a utrpěla velké škody při zásahu střelami FX 1400 “Fritz-X”. Loď nabrala okolo 5000 tun vody a jen tak tak se dovlekla na Maltu. Po provizorních opravách pak sloužila jako plovoucí baterie jen se šesti děly ráže 381 mm, bez středních a lehkých děl. Do další akce se dostala až v den “D” při vylodění v Normandii (operace Overlord), kde poskytovala palebnou podporu. Dne 13. Června 1944 však byla znovu poškozena po najetí na minu. Dočkala se však konce války a byla vyřazena teprve v roce 1946. V prosinci 1947 byla prodána do šrotu.

Od roku 1916 do roku 1945 utrpěla HMS Warspite nejvíce poškození v boji ze všech britských válečných lodí.

Technicko-Taktická Data (1940):

Celková délka 195 m
Šířka 27,6 m
Ponor 9 m
Výtlak standardní 32 500 t
Výtlak maximální 35 500 t
Výzbroj 8 x 381 mm (15"/42 cal, 4x2)
8 x 152 mm Mk I  +  8 x 152 mm Mk XXII
32 x 40,5 mm AA pom-poms
30 x 20 mm AA Oerlikon
4 x 533 mm torpédomety
Pancéřování bok 330 mm
Pancéřování paluba 23 mm
Pancéřování dělové věže 330 mm
Max. rychlost 25 uzlů
Pohon 4 turbíny
Výkon 80 000 HP
Zásoba paliva 3 400 t. nafty + 100 tun uhlí (před modernizací)
Akční rádius 2 734 nám. mil, 8 600 n. mil při rychlosti 12,5 uzlu
Posádka 1 234 osob
Zařazena do služby březen 1915
Vyřazena ze služby 1946

 


Copyright © All Rights Reserved