zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

HMS Sussex
připravil Michal Béza

Kategorie: Těžký křižník
Třída:
London

Těžký křižník HMS Sussex byl postaven v loděnicích Hawthorne Leslie. Jeho kýl byl položen 1. února 1927, trup byl spuštěn na vodu 22. února 1928 a loď vstoupila do služby 19. března 1929.

Hlavní baterii tvořilo původně osm kanónů ráže 203 mm, ale stejně jako ostatní lodě třídy London prošla také HMS Sussex výraznými modifikacemi zbraňových systémů. Nejmarkantnější bylo odstranění věže hlavní baterie "X", jejíž místo zaujala další protiletecká výzbroj. Tu v roce 1940 tvořily těžké vodou chlazené kulomety ráže 12,7mm a raketové systémy UP Mk1*. Oba zbraňové systémy byly při modernizaci v letech 1940/42 demontovány a nahrazeny dvěma osmihlavňovými komplety s dvouliberními pom-pomy a deseti jednohlavňovými kanóny ráže 20mm. Tehdy byla také sekundární baterie, sestávající ze čtyř kanónů ráže 102 mm, nahrazena čtyřmi osmihlavňovými komplety stejné ráže. Systém řízení palby protileteckých zbraní zastávala dvě stanoviště HACS. Radarové vybavení tvořily systémy 273, 281, 282 a 285. V prosinci 1943 bylo demontováno vybavení pro palubní letoun a bylo doplněno dvanáct jednotlivých kanónů ráže 20 mm. Při další významné modernizaci, která probíhala od června 1944, byla sejmuta dělová věž "X" (jak bylo zmíněno výše) a také torpédomety. Protiletecká výzbroj byla posílena čtyřmi osmihlavňovými pom-pomy a patnáct jednohlavňových kanónů ráže 20 mm nahradily čtyři dvouhlavňové komplety stejné ráže.

HMS Sussex působila po svém uvedení do služby ve vodách Středozemního moře do roku 1934, kdy se přesunula do Austrálie, kde vykonávala běžnou službu po dva následující roky. Po návratu do Středomoří vytvořila v roce 1939 základ skupiny "Force H" spolu s křižníkem HMS Shropshire a byla pověřena pátráním po německém korzárovi Admiral Graf Spee ve vodách jižního Atlantiku. Nepřátelský křižník se jí sice dopadnout nepodařilo, ale 2. prosince zadržela německou loď Watussi. HMS Sussex se poté připojila k Home Fleet a zapojila se do Norské kampaně. Při běžných opravách ve skotském Glasgow byla při německém náletu v noci ze 17. na 18. září 1940 zasažena několika pumami, které způsobily závažné požáry. Došlo k odlomení části zádě a loď dosedla na mělké dno kotviště se značným náklonem na bok. Následně byla vyzdvižena a musela být odtažena do loděnic Clyde, kde proběhla oprava v období od listopadu 1940 do srpna 1942.

Loď následně sloužila v Atlantiku, kde se podílela na blokádě německé flotily v jejích domovských přístavech. Dne 20. února 1943 se jí podařilo zadržet nedaleko mysu Finisterre německou loď Hohenfriedburg, přičemž se šťastnou náhodou vyhnula salvě torpéd z německé ponorky U264.
Ke konci války sloužila HMS Sussex v rámci Východní flotily a podílela se na porážce námořních sil Japonska v oblasti Filipín. Po skončení konfliktu se vrátila do domovských vod a v roce 1949 byla vyřazena ze služby. Její trup byl prodán ocelářské společnosti BISCO 3. ledna 1950, na vrakoviště Arnott Young's Yard v Dalmuiru dorazila 23. února téhož roku a do roku 1955 byla rozebrána.

 

Technicko-Taktická Data:

  r.1929 r. 1940 r. 1944
Celková délka 192,9 m
Šířka 20 m
Ponor 5,2 m
Výtlak standardní 9 750 t
Výtlak maximální 13 220 t
Výzbroj 8 x 203 mm Mk8 (8"/50 - 4x2) 8 x 203 mm Mk8 (8"/50 - 4x2) 6 x 203 mm Mk8 (8"/50 - 3x2)
4 x 102 mm QF Mk5 HA (4x1)

8 x 102 mm Mk12 AA (4x2)

8 x 102 mm Mk12 AA (4x2)

8 x 12,7 mm MG (2x4) 16 x 2pdr pom-pom (2x8) 48 x 2pdr pom-pom (6x8)
2 x UP Mk1 22 x 20 mm (22x1) 15 x 20 mm (7x1, 4x2)
8 x 533 mm torpédomety (2x4) 8 x 533 mm torpédomety (2x4) -
Pancéřování bok 25mm+114mm(kotelny), paluba 35mm, dělové věže 25mm
Max. rychlost 32,25 uzlu
Pohon 8 bubnových kotlů Admiralty 3
4 turbíny Parsons
Výkon 80 000 ks
Akční rádius 12 500 nm. při 12 uzlech
Zásoba paliva 3 210 t
Letouny 1 3 -
Posádka 700 mužů
Zařazena do služby 19. března 1929
Vyřazena ze služby 2. února 1949

* Pozn.: Protiletecké raketové systémy UP - Unrotated Projector - byly jedny z prvních námořních raketových protileteckých systémů na světě. Nicméně kvůli jejich nízké efektivitě byly na britských lodích v průběhu války nahrazovány klasickými hlavňovými zbraněmi. Slovo "Unrotated" v názvu znamená, že střely nebyly stabilizovány rotací.

 

 


Copyright © All Rights Reserved