zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

Admiral Graf Spee
připravil Michal Béza

Kategorie: Těžký křižník
Třída: Deutschland

Po první světové válce bylo Německo omezeno ve výstavbě válečného námořnictva Versailleskou smlouvou, která mu jednak zakazovala stavět ponorky a jednak bitevní lodě se standardním výtlakem větším než 10 000 tun, což v podstatě vylučovalo stavbu této kategorie lodí vůbec. Náležitě vyzbrojená, pancéřovaná a také rychlá bitevní loď ve dvacátých letech dosahovala totiž trojnásobného až čtyřnásobného výtlaku. Němci tedy byli nuceni dělat kompromisy a vytvořit tak zcela nový typ válečné lodi, která by při dodržení stanoveného výtlaku byla výzbrojí i pancéřováním silnější než kterýkoli křižník a rychlejší než kterákoli bitevní loď.

Na základě těchto požadavků byl schválen projekt takzvané pancéřové lodi (Panzerschiffe) a v roce 1928 její první stavba. První z lodí této třídy byla loď Deutschland následovaná lodí Admiral Scheer a poslední jednotkou byla Admiral Graf Spee. Ta byla stavěna v loděnicích ve Wilhemshavenu, kde byl 1. října 1932 položen kýl. Trup byl spuštěn na vodu 30. června 1934 a loď byla dokončena a uvedena do služby 6. ledna 1936.

Konstruktéři se snažili dostát všem podmínkám, a proto v hojné míře používali co nejkvalitnější materiály i nejmodernější technologie. A tak ke slovu přišly vysokopevnostní oceli, lehké kovy či jejich slitiny, přičemž namísto nýtování bylo poprvé v historii u tak velké lodi použito elektrické svařování. Díky váhovým úsporám bylo možno použít mohutnou výzbroj i účinnější pancéřování. Pro dosažení co největšího akčního rádiusu bylo namísto obvyklých parních turbín použito osm dvoutaktních dieselových motorů MAN-9 o výkonu 41 748 kW, pohánějících dva lodní šrouby.

Hlavní výzbroj tvořilo šest děl ráže 280 mm, umístěných po třech ve dvou věžích. Jejich dostřel byl 27 km a granáty o hmotnosti 330 kg. dokázaly na vzdálenost 20 km probít pancéř kteréhokoli křižníku. Mimoto loď nesla osm děl ráže 150 mm, 18 protiletadlových kanónů ráže 37 a 20 mm. Ve výzbroji dále byly dva čtyřhlavňové torpédomety ráže 535 mm a dva palubní letouny Heinkel He 60, později nahrazené dolnoplošnými Arady Ar 196. Posádku tvořilo původně 586 námořníků a 33 důstojníků, od roku 1935 pak 970 námořníků a 30 důstojníků.

Loď Admiral Graf Spee byla spuštěna na vodu 30. června 1933. Poprvé se tato třída lodí představila veřejnosti během slavnostní námořní přehlídky u příležitosti korunovace britského krále v roce 1937. Tehdy se jí také ve stínu obřích bitevních lodí a křižníků britského, amerického či francouzského loďstva dostalo posměšného označení "Kapesní bitevní loď", což již za dva roky vyvrátila a stala se postrachem konvojů v Atlantiku.

Admiral Graf Spee se stala po zařazení do služby vlajkovou lodí německé Kriegsmarine a všechny tři lodě třídy Deutschland se v letech 1936 a 1937 podílely na blokádě republikánského Španělska. Krátce před přepadením Polska - ve druhé polovině srpna 1939 - zamířily lodi Deutschland a Admiral Graf Spee do vod Atlantiku. Po zahájení nepřátelství měly obě napadat obchodní plavidla a narušovat provoz na námořních cestách. Deutschlandu se podařilo potopit dvě lodi, ale pak se musel pro poruchu motorů vrátit zpět do Německa. Zato Admiral Graf Spee za pomoci důmyslně rozmístěných zásobovacích plavidel křižoval pod velením kapitána Hanse Langsdorfa déle než čtvrt roku Atlantským či Indickým oceánem a během své korzárské plavby potopil devět lodí o celkovém výtlaku 50 089 tun.

Do pátrání po německém korzárovi se zapojilo několik desítek válečných plavidel, včetně pěti britských nosičů letadel a nejnovější francouzské bitevní lodi Strassbourg. Avšak teprve 19. prosince 1939 měli pronásledovatelé štěstí. Trojice britských křižníků, Exeter, Ajax a Achilles, objevila německou bitevní loď asi 300 námořních mil východně od uruguayských břehů. I přes početní převahu musel velitel britského uskupení komodor Henry Harwood manévrovat nanejvýš opatrně, neboť německá loď si uchovávala značnou palebnou převahu (boční salva Admirala Spee měla hmotnost 2 164 kg proti 1 420 kg všech tří britských křižníků dohromady). Zprvu se zdálo, že střetnutí pro Brity dopadne špatně. Loď Admiral Graf Spee se soustředila na těžký křižník Exeter a těžce ho poškodila. Odvážné dorážení zbylých dvou křižníků však přimělo německého velitele částečně přenést palbu i na ně a tím odlehčit v té době již značně poškozenému Exeteru. Po vyčerpání většiny munice a paliva se nakonec Admirál Graf Spee uchýlil do neutrálního přístavu v Montevideu. Zablokován britskými plavidly v ústí řeky La Plata se nakonec rozhodl německý velitel vyhodit loď do povětří, což také 17. prosince 1939 učinil.

Technicko-Taktická Data:

Celková délka 186 m
Šířka 21,7 m
Ponor 5,87 m
Výtlak standardní 12 100 t
Výtlak maximální 15 900 t
Výzbroj 6 x 280 mm
8 x 150 mm
18 x 37 mm a 20 mm
Max. rychlost 28,5 uzlu
Pohon 8 x diesel MAN-9
Výkon 41 748 kW
Akční rádius 19 000 nám. mil při rychlosti 19 uzlů
Pancéřování - bok 100 mm
Pancéřování - paluba 45 mm
Pancéřování - dělové věže 100 mm
Posádka 1 000 mužů (30 důstojníků)
Zařazena do služby 6. ledna 1936
Vyřazena ze služby / potopena 17. prosince 1939

 


Copyright © All Rights Reserved