zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

Americké těžké křižníky

USS San Francisco (CA-38)
připravil Michal Béza

Kategorie: Těžký křižník
Třída: New Orleans

Těžký křižník USS San Francisco byl lodí třídy New Orleans a byl stavěn v loděnicích Mare Island Navy Yard ve městě Vallejo v severní Kalifornii. Kýl byl položen 9. září 1931, trup byl spuštěn na vodu 9. března 1933 a loď byla dokončena a uvedena do služby 10. února 1934.

Podobně jako na USS Tuscaloosa byly i na USS San Francisco instalovány lehčí hlavně ráže 203 mm model Mk12. Také věže byly kompaktnější a lehčí a díky tomu bylo zesíleno pancéřování barbet. Sekundární výzbroj opět tvořilo osm děl ráže 127 mm a protileteckou výzbroj osm kulometů ráže 12,7 mm.
Hnací systémy sestávaly, podobně jako na New Orleans, z osmi kotlů Babcock&Wilcox umístěných vepředu a ze čtyř turbín Westinghouse umístěných vzadu za kotelnami. Navíc byl na USS San Francisco instalován záložní dieselový pohon.

USS San Francisco působila v předválečném období v Pacifiku v rámci šesté divize, ale v roce 1938 byla převelena do Karibské oblasti. Po vypuknutí války v Evropě prováděla hlídkování v Karibské oblasti než byla v roce 1940 vystřídána křižníkem USS Wichita. Přesunula se opět do Pacifiku a v Pearl Harboru se připojila k šesté divizi. Při napadení základny 7. prosince 1941 byla právě přezbrojována v tamějších loděnicích, ale posádce se podařilo z doku vyjet a uniknout zasažení. Přezbrojení bylo z pochopitelných důvodů odloženo a křižník se připojil ke svazu TF14 a spolu s letadlovou lodí USS Saratoga byl vyslán na podporu obleženého ostrova Wake. Později v lednu 1942 se spolu se svazem TF11 pod velením nosiče USS Lexington znovu neúspěšně pokusila o získání Wake Islandu, načež tento obsadili japonské síly. Po této misi zůstala USS San Francisco spolu se svazem TF11 a byla pověřena krytím konvojů směřujících z Panamského průplavu do jižního Pacifiku.
Následně se svaz připojil k vojenskému uskupení ANZAC* a vyplul s rozkazem zaútočit na Rabaul a Nové Hebridy. Přesuny spojeneckých jednotek byly Japonci 20. února odhaleny a vyústily v letecké střetnutí mezi japonskými pozemními letouny a spojeneckými palubními stroji. Po japonském vylodění na Nové Guinei, Lae a v zálivu Huon se USS San Francisco připojila ke spojeným svazům TF11 a TF17 (v čele s nosiči USS Lexington a USS Yorktown) a zaútočili na místa vylodění, přičemž zaznamenali částečný úspěch.
V březnu 1942 byla San Francisco nasazena na krytí zásobovacích konvojů na trase z USA do Austrálie, ale když se v létě rozjela kampaň o Guadalcanal byla převelena k TF61, kde sloužila v rámci jednotky Unit 1, určené pro leteckou podporu. Dne 7. srpna pak byla ustavena vlajkovou lodí křižníků přiřazených k TF18 a ke konci srpna se zúčastnila bitvy v jižní části Šalamounova souostroví. V listopadu 1942 se spolu se svazem TF64 účastnila bitvy u mysu Esperance a podílela se na potopení japonského torpédoborce Fubuki. Později toho měsíce byla USS San Francisco přítomna bitvě u Santa Cruz a také se podílela na ostřelování japonských pozic na Guadalcanalu. Dne 12. prosince byla loď zasažena japonským letounem u Lunga Point na Guadalcanalu. Zasaženo bylo zadní stanoviště řízení palby a posádka utrpěla ztráty na životech. Ještě téže noci však došlo k dalšímu střetnutí, které dopadlo pro spojence mnohem hůře. Svaz pod velením USS San Francisco narazil u ostrova Savo na japonské bitevní lodě a torpédoborce a byla potopena USS Atlanta a čtyři torpédoborce. Prakticky každá spojenecká loď, kromě torpédoborce USS Fletcher, utrpěla zásahy. USS San Francisco byla těžce poškozena a mezi padlými byl i kapitán a vlajkový důstojník, přesto se podařilo loď dopravit do USA, kde byla opravena v domovské loděnici Mare Island.
Na bojiště Pacifiku se loď vrátila 26. února 1943, ale v dubnu byla převelena k Aleutám, kde se v rámci svazu TF16 podílela na znovuzískání ostrovů Attu a Kiska. Po téměř čtyřech a půl měsíci se opět vrátila do jižního Pacifiku, kde se připojila ke svazu TU14.2.1 a v říjnu spolu s ním dobývala nazpět ostrov Wake. Následně bojovala u Gilbertových ostrovů, kde v listopadu ostřelovala Makin a v prosinci Kwajalein. V roce 1944 se USS San Francisco připojila k TF58 a spolu s ním bojovala u Kwajaleinu, Holandské Nové Guinei, Saipanu a Guamu a také se zúčastnila bitvy o Filipínské moře. V červenci se vydala kvůli přezbrojení do USA a do Jižního Pacifiku se vrátila až v říjnu. Na konci listopadu se u atolu Ulithi stala vlajkovou lodí šesté křižníkové divize a následně operovala v oblasti Filipín a v Jihočínském moři. Na začátku roku 1945 podporovala spojenecké jednotky u Boninských ostrovů a ostřelovala ostrovy Iwo Jima a Okinawa, načež se opět vrátila do oblasti Filipín.
V poválečném období krátce působila u břehů Číny a Koreje, dne 12. ledna 1946 se vrátila do Spojených Států, kde byla 10. února 1947 přeřazena do rezervy. USS San Francisco byla vyřazena 1. března 1959 a 9. září byla prodána společnosti Union Minerals and Alloys Corp, New York, která ji do konce roku sešrotovala v Panama City, stát Florida.

* poznámky:
ANZAC = Australian and New Zealand Army Corps

Technicko -Taktická Data:

Délka celková 179,22 m
Délka při čáře ponoru 176,16 m
Šířka 18,82 m
Ponor 6,93 m
Výtlak standardní 10 136 t
Výtlak maximální 12 493 t
Výzbroj 9 x 203 mm (3x3)
8 x 127 mm (8x1)
8 x 12,7 mm MG (8x1)
Pancéřování boky 100 mm - 146 mm, paluba 57 mm, barbety 165 mm, věže 152 mm(čela)
Max. rychlost 32,7 uzlu
Pohon 8 kotlů Babcock&Wilcox
4 turbíny Westinghouse
Výkon 107 000 ks
Akční rádius 10 000 nm. při 15. uzlech
Zásoba paliva 1 861 t
Letouny 4
Katapulty 2
Posádka 868
Uvedena do služby 10. února 1934
Potopena / vyřazena 1. března 1959

 


Copyright © All Rights Reserved