zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

HMS Cumberland (C57)
připravil Michal Béza

Kategorie: Těžký křižník
Třída: Kent

Těžký křižník HMS Cubmerland třídy Kent byl postaven v loděnicích Vickers Armstrong v Barrow, kde byl 18. října 1924 položen kýl. Trup byl spuštěn na vodu 16. března 1926 a loď byla dokončena a uvedena do služby 8. prosince 1927.

Loď byla vyzbrojena osmi kanóny ráže 203 mm Mk8 (8"/50) a čtyřmi kanóny ráže 102 mm Mk5 (4"/45). Čtyřpalcové kanóny byly při modernizaci v roce 1935 nahrazeny dvojhlavňovými komplety s kanóny Mk16 stejné ráže. Při přezbrojení byly dále doplněny dva čtyřhlavňové dvouliberní pom-pomy a dva systémy řízení palby HACS. Byla zesílena pancéřová ochrana, především zesílen boční pancéřový pás a muniční komory. Za komíny byl přistavěn rozměrný hangár, a loď byla schopna nést až tři palubní letouny. Aby se ušetřila tonáž byly sejmuty torpédomety a zmenšeny prostory kajut.
V průběhu války, ke konci roku 1941, pak byla loď vyzbrojena pěti kanóny ráže 20 mm a radarovými systémy typů 281, 285 a 273. V únoru 1943 pak byly kulomety ráže 12,7 mm a jeden 20 mm kanón nahrazeny pěti dvouhlavňovými komplety ráže 20 mm. Před koncem války byly doplněny další dva dvouhlavňové komplety ráže 20 mm.

     

První služební destinací HMS Cumberland byla, podobně jako u jejích sester, vojenská základna China Station v Hongkongu. Na počátku roku 1935 však byla odvolána do Británie, kde byla v letech 1935-36 přezbrojována a modernizována. Do Číny se loď vrátila až v roce 1938 a v roce 1939 se připojila ke druhé křižníkové eskadře.
V okamžiku propuknutí Druhé světové války v Evropě sloužila HMS Cumberland u západního pobřeží Latinské Ameriky jako součást jihoamerické divize. V říjnu 1939 se připojila k nově vzniklému uskupení britských válečných plavidel "Force G" a zapojila se do pátrání po německém křižníku Admiral Graf Spee. Do konce roku 1939 pak HMS Cumberland působila v oblasti Falklandských ostrovů a proti proudu argentinské řeky Plate Estuary, kde 5. prosince spolu s křižníkem Ajax zajistila loď Ussukuma, která se snažila uniknout blokádě. V červnu 1940 doprovázela přes Atlantik konvoje směřující na střední východ a v červenci se zapojila do pronásledování německého korzára Thor. Následně se přesunula do Freetownu, odkud se rozjela akce s názvem "Operation Menace" u západního pobřeží Afriky. HMS Cumberland zde v rámci první křižníkové eskadry potopila 16. září 1940 muniční loď Poitiers vichystické Francie a sama u Dakaru utržila několik zásahů. V prosinci roku 1940 se pak loď přesunula k pobřeží Argentiny a Uruguaye, kde v ústí řeky La Plata hlídkovala a vyhledávala německé korzárské lodě.
V roce 1941 se HMS Cumberland vrátila do Británie a připojila se k domovské flotile. V letech 1942 až 1943 pak doprovázela arktické konvoje směřující do Ruska. Poté byla převelena do Indického oceánu, kde se v lednu 1944 připojila k Východní flotile. Zde se podílela na útoku na Sabang, podporovala útoky letadlových lodí na Sumatru a Nikobarské souostroví a podporovala vylodění na Leyte.
Po skončení války v Pacifiku se HMS Cumberland podílela na převzetí vlády v Holandské Nové Guineji, kterou během války zabralo Japonsko. V roce 1946 byla vyřazena z aktivní služby a léta 1946 až 1951 strávila v rezervě. V letech 1949 až 1951 byla přestavěna na testovací plavidlo a tomuto účelu sloužila mezi lety 1951-1958. V roce 1956 si loď zahrála ve filmu "Bitva na řece La Plata", kde ztvárnila britský křižník HMS Exeter. Dne 3. listopadu 1958 byla definitivně vyřazena a prodána do šrotu. Sešrotována byla v loděnicích Cashmore v Newportu v roce 1959.

Technicko-Taktická Data:

  r. 1927 r. 1944
Celková délka 192 m
Šířka 20,8 m
Ponor 4,9 m
Výtlak standardní 9 750 t
Výtlak maximální 13 450 t
Výzbroj 8 x 203mm Mk8 (8"/50 - 4x2)
4 x 102mm Mk5
(4"/45 - 4x1)
8 x 102mm QF Mk16 HA
 (4"/45 -  4x2)
8 x 12,7mm MG (2x4) 18 x 20mm (4x1 + 7x2),
2 x 4x2pdr pom-poms
8 x 533mm torpédomety (2x4)

-

Pancéřování bok 25,4mm,  paluba 34,9m, dělové věže 114mm bok 114mm,  paluba 34,9m, dělové věže 114mm
Max. rychlost 31,5 uzlu
Pohon 8 kotlů Admiralty 3
4 turbíny Parsons
Výkon 80 000 ks
Akční rádius (nám. míle) 3 100 při 31,5 uzlu, 13 300 při 12. uzlech
Zásoba paliva 3 400 t
Letouny 1 3
Katapult - 1
Posádka 700 mužů
Zařazena do služby 8. prosince 1927
Vyřazena ze služby / potopena 3. listopadu 1958

 


Copyright © All Rights Reserved