zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

HMS Exeter
připravil Michal Béza

Kategorie: Těžký křižník
Třída:
York

HMS Exeter byla poslední jednotkou třídy York a zároveň posledním těžkým křižníkem postaveným pro britskou Royal Navy. Její kýl byl položen v Devonport Dockyard 1. srpna1928, trup byl spuštěn na vodu 18. července 1929 a loď vstoupila do služby 27. července 1931.

HMS Exeter nesla jako hlavní výzbroj 203 mm děla Mk8 s maximálním náměrem pouze do 50°, což omezovalo jejich použití proti letounům. Po střetu s německou lodí Admiral Graf Spee byla loď opravena a děla hlavní baterie dostala náměr 70°.  Sekundární výzbroj tvořily čtyři univerzální kanóny ráže 102 mm/45cal QF Mk 5 HA, později nahrazeny osmi kanóny ráže 102 mm / 45 Mk 16 HA ve dvojhlavňových kompletech. Ty byly umístěny dál od sebe než byla původní stanoviště 102 mm děl.
Protileteckou výzbroj tvořily původně dva čtyřhlavňové kulometné komplety ráže 12,7 mm. Po akci na La Plata byly doplněny dva osmihlavňové dvouliberní pom-pomy a na střechu dělových věží "B" a "Y" byly umístěny dva kanóny ráže 20 mm. Byl doplněn radar typu 279 a na střechu velitelského můstku byl instalován protiletecký systém HACS, který byl umístěn za předními dálkoměry. Jednoduché stožáry byly nahrazeny stabilnějšími trojnožkami.
Za druhým komínem byl umístěn katapult - nejprve pevný, později otočný. Loď nesla původně letoun Fairey IIIF, později Walrus.
Rozpoznávacím znakem proti HMS York byly přímo vzhůru směřující komíny a rozměrnější velitelská věž "skříňového" typu, podobná jako na pozdějších lehkých křižnících třídy Leander.

V letech 1931-34 sloužila HMS Exeter v rámci Druhé křižníkové divize Atlantické flotily. V roce 1934 byla převelena na základnu West Indies Station, kde působila do roku 1939 s krátkou přestávkou mezi lety 1935-36, kdy v důsledku Habešské krize byla převelena do Středozemního moře. Po vypuknutí války v Evropě se HMS Exeter připojila v říjnu 1939 k Jihoamerické divizi a spolu s HMS Cumberland vytvořila pátrací svaz Force G, který měl za úkol vyhledávat a ničit německé korzárské lodě.
Dne 13. prosince 1939 byla v oblasti zjištěna německá kapesní bitevní loď Admiral Graf Spee a britská křižníková eskadra pod velením komodora (později admirála) H. H. Harwooda obdržela rozkaz nepřátelskou loď zadržet nebo potopit. Byl to nesnadný úkol, přestože britská eskadra sestávala ze třech křižníků (HMS Exeter, HMS Ajax a HMS Achilles) - palebná síla německého korzára byla větší než všech třech britských lodí dohromady. Graf Spee se nejprve zaměřila na nejtěžší britskou loď, kterou byla Exeter a brzo ji vyřadila z boje. Po zásazích sedmi granáty ráže 280 mm a střepinami z blízkých explozí byla děla hlavní baterie HMS Exeter vyřazena z provozu a pouze díky dvěma dotírajícím lehkým křižníkům ji německá loď nebyla schopna dorazit a přenesla palbu na ostatní britské lodě. Po vyčerpání munice se nakonec stáhla do ústí řeky Rio de la Plata, kde zůstala zablokována až do potopení vlastní posádkou. HMS Exeter se stáhla na Falklandské ostrovy, kde proběhly nejnutnější opravy a v lednu se přesunula do Devonportu, kde byly provedeny opravy spojené s větší přestavbou a trvaly od února 1940 do března 1941. Po zbytek roku loď prováděla krytí atlantických konvojů.
Po vstupu Japonska do války v prosinci 1941 byla HMS Exeter převelena do Východoindického oceánu. Na počátku roku 1942 byla začleněna do mezinárodního námořního válečného uskupení ABDA (Australian-British-Dutch-American), které bylo zformováno na ochranu holandských kolonií proti japonské invazi. Poté co Japonci v březnu 1942 dobyli Jávu, obdržela HMS Exeter rozkaz připojit se ke svazu kontraadmirála Doormana, který se měl střetnout s japonskými silami v Jávském moři. Při této akci byla loď zasažena japonským 203 mm granátem (podle jiného zdroje torpédem) do zadní kotelny, která byla vyřazena z provozu a rychlost lodě klesla na 16 uzlů. Poškození bylo poměrně vážné a nebylo možno ho snadno opravit a tak HMS Exeter podstoupila částečné opravy na kotvišti Surbaja a měla se přesunout na Ceylon, kde měly být provedeny řádné opravy.
HMS Exeter vyplula 28. února 1942 doprovázena torpédoborci USS Pope a HMS Encounter. Lodě pluly v liniové formaci - jako první Pope, následován Exeter a formaci uzavírala Encounter. Přibližně kolem osmé hodiny ráno byl na obloze zjištěn nepřátelský letoun a sestřelen protileteckou obranou Exeteru. Poté byl obzoru zjištěn japonský torpédoborec, který byl zničen palbou z USS Pope. Potud šlo všechno dobře, ale když lodě proplouvaly průlivem Sunda, objevilo se jakoby odnikud pět japonských křižníků a osm torpédoborců. Japonské lodě držely liniovou formaci po obou stranách spojenecké skupiny. Japonské křižníky zaměřily palbu na HMS Exeter a po několika salvách se křižníkům Nachi a Haguro podařilo docílit zásah přední kotelny britské lodě. HMS Exeter ztratila veškerý výkon a zůstala v sevření japonských sil jako "kachna na rybníku". Velitel spojeneckého uskupení, který se nacházel na palubě HMS Exeter, si uvědomoval závažnost situace a nechal otevřít záplavové ventily lodě. Zároveň rozkázal doprovodným torpédoborcům uprchnout a nevytahovat z vody trosečníky! Velitel USS Pope alespoň obkroužil britský křižník aby položil kouřovou clonu a znesnadnil japonským dělostřelcům zaměření a zachránil co nejvíce námořníků. HMS Encounter, která tvořila zadní voj, se mezitím setrvačností dostala po bok HMS Exeter a inkasovala několik přímých zásahů, které měly patřit křižníku. Okamžitě se rozlomila a potopila. USS Pope byla po krátkém pronásledování také potopena. Než stačila jít ke dnu HMS Exeter z vlastní vůle, byla zasažena torpédem z torpédoborce Ikazuchi, které uspíšilo její potopení.

 

Technicko-Taktická Data:

  r. 1931 r. 1942
Celková délka 175,3 m
Šířka 17,7 m
Ponor 5,2 m
Výtlak standardní 8 390 t
Výtlak maximální 10 500 t
Výzbroj 6 x 203 mm Mk8 (8"/50 - 3x2) 6 x 203 mm Mk8 (8"/50 - 3x2)
4 x 102 mm QF Mk5 HA (4"/45 - 4x1) 8 x 102 mm Mk16 HA (4"/45 - 4x2)
8 x 12,7 mm MG (2x4) 16 x 2pdr pom.pom (2x8)
6 x 533 mm torpédomety (2x3) 6 x 533 mm torpédomety (2x3)
Pancéřování bok 76mm, paluba 35mm, dělové věže 25mm, muniční komory 25mm-101mm
Max. rychlost 32,25 uzlu
Pohon 8 kotlů Admiralty 3
4 turbíny Parsons
Výkon 80 000 ks
Akční rádius 10 000 nm. při 14. uzlech
Zásoba paliva 1 900 t
Letouny 1
Katapulty 1
Posádka 620 mužů
Zařazena do služby 27. července 1931
Vyřazena ze služby / potopena 28. února 1942

 

 


Copyright © All Rights Reserved