zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

HMS Dorsetshire
připravil Michal Béza

Kategorie: Těžký křižník
Třída:
London

Křižníky Dorsetshire a Norfolk spadaly do třídy London, ale kvůli výrazným modifikacím jsou někdy řazeny i do samostatné třídy. Modifikace spočívaly v použití lehčích věží MkII pro děla hlavní baterie, nižším velitelském můstku a vybavení palubního letounu s katapultem (třída London obdržela katapulty později). Výtlak křižníků odpovídal limitům Washingtonské dohody, tedy do 10 000 tun standard, ale ve válečném období se díky doplňování protiletecké výzbroje poněkud zvýšil.

HMS Dorsetshire byla postavena v loděnicích Portsmouth Dockyard, kde byl 21. září 1927 položen její kýl. Trup byl spuštěn na vodu 29. ledna 1929 a loď byla dokončena a uvedena do služby 30. září 1930.

Hlavní výzbroj tvořilo osm kanónů ráže 203 mm Mk8 s délkou hlavní 50 ráží, umístěných v dvoudělových věžích Mk2. Sekundární výzbroj tvořily čtyři univerzální kanóny QF Mk5 HA ráže 102 mm uložené jednotlivě. K modifikacím ve výzbroji a výbavě plavidla docházelo už před vypuknutím války. V roce 1931 byl instalován systém řízení palby HACS, který byl umístěn na střeše zadního stanoviště řízení palby. V roce 1933 byly vedle druhého komínu instalovány dva čtyřhlavňové komplety s vodou chlazenými kulomety ráže 12,7 mm. V roce 1933 byly čtyři kanóny ráže 102 mm Mk5 nahrazeny osmi kanóny ráže 102 mm Mk16 ve dvojvěžích. V letech 1936-37 byly doplněny dva osmihlavňové dvouliberní pom-pomy, které se nacházely podél zadního kontrolního centra. Katapult byl nahrazen modernějším typem, byl instalován druhý systém HACS a zvětšen můstek. Na počátku války byla protiletecká výzbroj posílena o devět kanónů ráže 20 mm. 

HMS Dorsetshire po svém uvedení do služby působila v letech 1930 až 1933 v Atlantiku a v Home Fleet a následovala služba v Africa Station v letech 1933-35. Po přezbrojení v letech 1936-37 se loď připojila k Páté křižníkové divizi v China Station, kde ji zastihl začátek války. Když na moře vypluli němečtí korzáři, byla HMS Dorsetshire převelena na Ceylon, kde spolu s křižníkem Cornwall a letadlovou lodí Hermes vytvořila svaz Force I a obdržela rozkazy k pronásledování německé kapesní bitevní lodě Admiral Graf Spee. V pátrání pokračovala až do 12. prosince 1939, kdy byla spěšně povolána do ústí řeky La Plata, kde byla německá loď zablokována.
Po této operaci setrvala Dorsetshire v oblasti jižního Atlantiku a chránila konvoje obchodních lodí a dále pátrala po nepřátelských plavidlech zemí Osy. V únoru 1940 tak zadržela u brazilského Ria německou loď Wakama. V létě téhož roku se přesunula do vod v okolí Freetownu (Siera Leone) a podnikala akce proti loďstvu i pozemním instalacím Vichistické Francie, při jedné příležitosti dokonce z povzdálí sledovala bitevní loď Richelieu, se kterou se však nemohla rovnat. Později v červenci však pomáhala tuto loď zajistit v senegalském Dakaru, samozřejmě pouze jako podpora britských bitevních lodí.
Následně se Dorsetshire přesunula do Indického oceánu, kde podporovala spojenecké jednotky bojující v Somálsku proti Italům a bombardovala nepřátelská pobřežní postavení. Na konci roku 1940 se však ve vodách jižního Atlantiku objevila další německá korzárská loď - Admiral Scheer - a tak byl britský křižník povolán zpět k západoafrickým břehům a v prosinci operoval opět v okolí Freetownu. Následně Dorsetshire prováděla krytí konvojů směřujících ze Siera Leone do Británie. V květnu 1941 právě doprovázela konvoj SL74, když byla odvolána kvůli honu na německou bitevní loď Bismarck. HMS Dorsetshire se k bitvě připojila až v jejím závěru a zasadila již těžce poškozené bitevní lodi dva zásahy torpédy, po nichž následovalo její potopení.
Po zbytek roku 1941 byla Dorsetshire dislokována ve Freetownu a z důvodu stálé hrozby ze strany německých bojových plavidel prováděla krytí obchodních konvojů, příležitostně dokonce až do indické Bombaye. Při jedné z těchto plaveb zadržela dne 1. prosince 1941 německou zásobovací loď Python nedaleko ostrova Svatá Helena přičemž se jí podařilo vyhnout torpédovému útoku poblíž hlídkující německé ponorky.
Po vzplanutí války v tichomoří byla HMS Dorsetshire podobně jako mnoho dalších britských jednotek přesunuta na dálný východ, aby zde bránila britské koloniální zájmy. Dorsetshire se nejprve v březnu 1942 přes Indický oceán vydala do Colomba, kde měla být přezbrojena, ale práce byly na konci měsíce zastaveny v reakci na blížící se svaz japonských letadlových lodí. Dorsetshire pod velením kapitána Agara vyplula spolu s HMS Cornwall, aby se u Malediv připojila k Východní flotile.

Lodě vypluly z Colomba 4. dubna 1942 ve 22:00 a v noci obdržely rozkaz připojit se k veliteli uskupení v 17:00 následujícího dne. V 07:00 byl změněn kurz k místu setkání a rychlost zvýšena na 27,5 uzlu, což byla maximální rychlost, které byla HMS Cornwall schopna dosáhnout. Byl jasný den, obloha téměř bez mraků, pouze s lehkým oparem, viditelnost byla extrémní. Přibližně v 11:00 byl spatřen za zádí první letoun ve vzdálenosti cca. 20 mil a než mohl být identifikován, zmizel. Ve 13:00 byla spatřena další dvě letadla - jedno 14 mil před přídí (identifikováno jako spojenecké) druhé se přiblížilo na cca. 14 mil za záď a bylo identifikováno jako nepřátelské. Jelikož se blížilo setkání se svazem a hrozilo jeho odhalení, byl porušen rádiový klid a odeslána zpráva. Přibližně ve 13:40 byla zjištěna trojice nepřátelských letounů ve velké výšce, které byly identifikovány jako nepřátelské, a protiletecká obrana HMS Dorsetshire zahájila palbu, avšak letouny přešly ve střemhlavý let a svrhly pumy na HMS Cornwall. V tutéž chvíli se objevila další trojice letounů a zaútočila na Dorsetshire. Protiletecká obrana na pravoboku spustila palbu, nicméně letouny svrhly pumy, z nichž první pronikla kajutami mužstva a vyřadila mechanismus kormidla, druhá pronikla skrz katapult a vyřadila obě rádiocentrály, třetí zasáhla levobok a zničila tamní protiletecké baterie s výjimkou pom-pomů. Následovaly další útoky letounů, vždy ve trojici s odstupem několika sekund. Další zásah u základny prvního komínu vyřadil kotelnu "A", další zásah do paluby ubikací vyřadil dělovou věž "X" a způsobil zřícení zadního komínu. V téže chvíli jiný japonský letoun docílil zásahu muničního skladiště H.A. kanónů (102 mm) a následný výbuch zlikvidoval oba záďové pom-pomy.
Čtyři minuty po zahájení útoku zaznamenala posádka výrazný náklon lodi na levobok, veškeré komunikační linky spojující velitelský můstek s ostatními částmi lodě byly zničeny a při pohledu z můstku na záď bylo vidět pouze kouř a plameny postupující k přídi. Loď inkasovala další čtyři přímé zásahy (celkem tedy 10) a několik těsných. V tu chvíli kapitán Agar vydal rozkaz "všichni muži na palubu", který byl za necelých 30 sekund následován příkazem k opuštění lodi. Zmrzačená Dorsetshire se mezitím pomalu nakláněla na levobok, až se bokem dotkla hladiny. Nepřátelské letouny dál prováděly nízké přelety a pálily z palubních kanónů, přičemž muži z Dorsetshire tvrdili, že byly tak nízko, že by mohli pořídit fotku jejich osádek. Následně se loď převrátila dnem vzhůru a příď se zanořila do vody, zatímco záď se vztyčila vzhůru téměř vertikálně. HMS Dorsetshire se potopila nedaleko Ceylonu 5. dubna 1942 ve 13:51, HMS Cornwall o několik minut později. Na hladině zůstala spolu s trosečníky vrstva trosek a oleje, útočící letadla se ve vzduchu zformovala a přelétala nad bojištěm - bylo napočítáno 27 střemhlavých bombardérů a jeden hydroplán. Z posádky Dorsetshire zahynulo 19 důstojníků a 215 námořníků.

Tento útok odhalil slabiny v protiletecké obraně britských křižníků. Letouny útočily po velmi strmé dráze mezi 60° - 80°, vzhledem k jižnímu kurzu plavidel letouny útočily po směru slunečních paprsků, takže byly obtížně detekovatelné proti slunci, nebo útočily od přídě, kde byla protiletecká obrana slabá. Velice rychle byly vyřazeny velkorážové protiletecké zbraně a zbraně malých ráží neměly dostatečný dostřel a byly málo účinné. To vše se odrazilo v následném dozbrojení britských křižníků těžšími protileteckými zbraněmi v průběhu války.

Technicko-Taktická Data:

r. 1930

r. 1941

Celková délka 192,9 m
Šířka 20 m
Ponor 5,2 m
Výtlak standardní 9 900 t 10 900 t
Výtlak maximální 13 290 t 14 500 t
Výzbroj 8 x 203 mm Mk8 (8"/50 - 4x2) 8 x 203 mm Mk8 (8"/50 - 4x2)
4 x 102 mm QF Mk5 HA (4x1) 8 x 102 mm QF Mk16 AA (4x2)
8 x 12,7 mm MG (2x4) 9 x 20 mm (9x1)
4 x 2pdr pom-pom (4x1) 16 x 2pdr pom-pom (2x8)
8 x 533 mm torpédomety (2x4) 8 x 533 mm torpédomety (2x4)
Pancéřování bok 25mm+114mm(kotelny), paluba 35mm, pažení 25 mm,
dělové věže 25mm, muniční sklady 25 - 102mm
Max. rychlost 32,3 uzlu
Pohon 8 tří-bubnových kotlů Admiralty
4 turbíny Parsons
Výkon 80 000 ks
Akční rádius 12 500 nm. při 12 uzlech
Zásoba paliva 3 210 t
Letouny 1
Posádka 700 mužů
Zařazena do služby 30. září 1930
Vyřazena ze služby / potopena 5. duna 1942

 


Copyright © All Rights Reserved