zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

HMS Suffolk
připravil Michal Béza

Kategorie: Těžký křižník
Třída: Kent

Druhou jednotkou třídy Kent byl těžký křižník HMS Suffolk se standardním výtlakem 9 750 tun. Loď byla postavena v loděnicích Portsmouth Dockyard, kde byl 30. července 1924 položen kýl. Trup byl spuštěn na vo du 16. února 1926 a loď byla uvedena do služby 7. února 1928.

Loď byla vyzbrojena osmi kanóny ráže 203 mm (8"/45 cal) umístěných ve čtyřech dvojvěžích. Sekundární výzbroj tvořily čtyři kanóny ráže 102 mm (4"/45) Mk5, protileteckou pak jednohlavňové dvouliberní pom-pomy a kulomety ráže 12,7 mm. Při modernizaci v letech 1935-36 byl instalován letecký katapult a hangár, zesíleno pancéřování a instalovány čtyři novější kanóny ráže 102 mm (4"/40) QF Mk19 na místo původních Mk5. Jednoduché pom-pomy byly nahrazeny čtyřhlavňovými a byly sejmuty torpédomety. V neposlední řadě byly instalovány dva systémy řízení palby HACS.
Při opravách, které probíhaly v letech 1941-42 byly dva jednohlavňové kanóny ráže 102 mm Mk19 nahrazeny dvěma dvojhlavňovými komplety s kanóny Mk16 stejné ráže a byly instalovány radary 279 a 285. Při modernizaci v roce 1942 byly odstraněny kulomety ráže 12,7 mm a nahrazeny čtyřmi kanóny ráže 20 mm. V roce 1943 byl odstraněn katapult, ale hangár zůstal. V dubnu 1944 byly přidány ještě další tři kanóny ráže 20mm

 

Podobně jako její sestry sloužila i HMS Suffolk po uvedení do služby na základně China Station v Hongkongu a v předválečném období byla modernizována v domovských loděnicích. Přestavba probíhala od srpna 1935 do října 1936. Po započetí války byla v říjnu vyslána do Dánského průlivu u břehů Grónska, kde vykonávala strážní službu. V dubnu 1940 se přesunula ke břehům Norska a zapojila se do Norské kampaně. Při této operaci ostřelovala ze svých těžkých děl základnu námořních letounů u Stavangeru a krátce nato byla 17. dubna napadena nepřátelskými bombardéry, jejichž pumy způsobily natolik závažná poškození, že hrozilo potopení lodě. Následné opravy byly prováděny v loděnicích Clyde a probíhaly od května 1940 až do února 1941.
Na konci května 1941 se v Atlantiku objevila nová hrozba a sice německá bitevní loď Bismarck. HMS Suffolk byla spolu s dalším těžkým křižníkem HMS Norfolk převelena opět do Dánského průlivu, kde hlídkovala a vyčkávala, zda se objeví německá eskadra. První radarový kontakt s německými plavidly získala právě HMS Suffolk a přivolala britské bitevní lodě HMS Prince of Wales a HMS Hood. V ranních hodinách 24. května se strhla dramatická přestřelka, při níž byla potopena loď Hood, a Prince of Wales utržila četné zásahy. Tato loď se posléze od bitvy odpoutala a HMS Suffolk a HMS Norfolk dále sledovaly Bismarck a Prinz Eugen až do ztráty radarového kontaktu, když se německé lodě rozdělily.
Poté HMS Suffolk sloužila v domovské Home Fleet v arktických vodách až do konce roku 1942. Od prosince 1942 do dubna 1943 podstoupila loď další přezbrojení a modernizaci. Poté byla přidělena k Východní flotile a sloužila v Indickém oceánu až do konce války.
HMS Suffolk byla vyřazena ze služby v roce 1946 a 25. března 1948 byla prodána společnosti Bisco k sešrotování. To probíhalo od  24. června 1948 v loděnicích Cashmore v Newportu.

Technicko-Taktická Data:

  r. 1928 r. 1935 r. 1944
Celková délka 192 m
Šířka 20,8 m
Ponor 4,9 m
Výtlak standardní 9 750 t
Výtlak maximální 13 450 t
Výzbroj 8 x 203 mm Mk8 (8"/50 - 4x2)
4 x 102 mm Mk5
 (4"/45 - 4x1)
4 x 102 mm Mk 19
 (4"/40 - 4x1)
2 x 102 mm Mk19 (4"/40 - 2x1)
4 x 102 mm QF Mk16 (4"/45 -  2x2)

-

2 x 2pdr pom-poms 2 x 4x2pdr pom-poms
8 x 12,7 mm (2x4) 4 x 20 mm AA (4x1) 7 x 20 mm AA (7x1)
533 mm torpédomety - -
Pancéřování bok 25,4mm,  paluba 34,9m, dělové věže 114mm
Max. rychlost 31,5 uzlu
Pohon 8 kotlů Admiralty 3
4 turbíny Parsons
Výkon 80 000 ks
Akční rádius (nám. míle) 3 100 při 31,5 uzlu, 13 300 při 12. uzlech
Zásoba paliva 3 400 t
Letouny 1 3

?

Katapult

-

1

-

Posádka 700 mužů
Zařazena do služby 8. února 1928
Vyřazena ze služby / potopena 1946

 


Copyright © All Rights Reserved