zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

Chikuma
připravil Michal Béza

Kategorie: Těžký křižník
Třída:
Tone

Kýl křižníku Chikuma byl položen 1. října 1935 v loděnicích firmy Mitsubishi v Nagasaki. Jednalo se o druhou loď z dvojice japonských těžkých křižníků třídy Tone o standardním výtlaku kolem 11 000 tun. Loď byla spuštěna na vodu 19. března 1938 a dokončena 20. května 1939.

První studie a nákresy těchto plavidel byly vypracovány v roce 1932 jako vylepšená třída Mogami se standardním výtlakem přibližně 8.450 tun, ale brzo se zjistilo, že design předcházející třídy není ideální, a tak i plány Tone s Chikumou byly překresleny. Trup byl mohutnější, zesílené konstrukce, hlavní dělová výzbroj byla koncentrována na přídi a záď byla vyhrazena pro průzkumné hydroplány.  Její hlavní dělová výzbroj sestávající z osmi děl ráže 203 mm byla umístěna na přídi ve čtyřech dvoudělových věžích. Děla dvou z těchto věží měla velice omezený úhel palby a na zádi nebyla děla větších ráží umístěna vůbec. Tyto lodě zato nesly na zádi až pět pozorovacích hydroplánů, oproti obvyklým třem na jiných japonských křižnících, a proto se hojně uplatnily jako výzvědné jednotky a předsunuté hlídky pro svazy bitevních lodí a vůbec celkový průzkum bojiště.

Jak je uvedeno v článku o Tone - hlavní výzbroj představovala od počátku děla ráže 203mm/50 cal. umístěná po dvojicích ve čtyřech věžích. Sekundární baterii tvořilo osm děl ráže 127mm taktéž uložených ve dvojicích, protileteckou baterii představovalo dvanáct kanónů ráže 25mm. V průběhu kariéry loď neprošla žádnou modernizací, pouze byla posilována protiletecká výzbroj. Od února 1943 nesla Chikuma 16x25mm (8x2) a radar 21 Go, v prosinci 1943 až lednu 1944 byla posílena na 20x25mm (4x3,4x2). Od července 1944 nesla 55x25mm (8x3,4x2,23x1) a dostala radary 13Go (1x) a 22Go (2x). K dalším změnám nedošlo, protože byla loď v říjnu téhož roku potopena.

Po uvedení do služby utvořila Tone spolu se sesterskou lodí Chikuma Osmou křižníkovou divizi a společně působily téměř po celou svoji kariéru. První významnou akcí bylo krytí japonského svazu při útoku na americkou námořní základnu Pearl Harbor 7. prosince 1941. Následující měsíc se obě lodě připojily k První letadlové flotile pod velením admirála Naguma a v rámci tohoto uskupení podnikly útok na ostrov Wake. Na jaře roku 1942 se Tone a Chikuma podílely na invazi japonských sil do Holandské Východní Indie a na obsazení Jávy. V únoru se podílely na útoku letadlových lodí na Darwin a na začátku března doprovázely bitevní lodě Hiei a Kirishima. V průběhu března 1942 pak doprovázely svaz letadlových lodí při útocích v Indickém oceánu, především na Ceylon, a také se podílely na potopení britských křižníků Cornwall a Dorsetshire. V květnu se Tone a Chikuma zapojily do bitvy o Midway a v létě se přesunuly do oblasti Šalamounových ostrovů a zapojily se do bojů o Guadalcanal. Dne 26. října 1942 byla Chikuma v bitvě o Santa Cruz zasažena přibližně pěti pumami z letounů letadlové lodi USS Hornet. Loď byla stažena do domovského přístavu kvůli opravám a přezbrojení.
V roce 1943 se oba křižníky Osmé divize opět pohybovaly v oblasti Šalamounova souostroví. Obě lodě byly poškozeny, když kotvily v Simpson Harbour v Rabaulu, při náletu amerických strojů z letadlové lodě USS Saratoga. Lodě opět musely do doků.
Na začátku roku 1944 byly přiřazeny k Sedmé divizi a v únoru se vydaly do Indického oceánu narušovat konvoje spojenců na trase z Austrálie do Adenu. Při této akci se jim podařilo potopit spojeneckou loď Behar s výtlakem 7 840 tun. Po návratu do Pacifiku se obě lodě zapojily do poslední velké japonské ofenzivy - bitvy o Filipínské moře. Následovalo střetnutí v zálivu Leyte, při kterém byly Tone a Chikuma zařazeny do svazu Střed. U ostrova Samar napadly dne 25. října 1944 americké eskortní letadlové lodě a byly odraženy až díky zásahu letounů z TG77.4. Chikuma byla potopena několika zásahy americkými torpédy.

Technicko-Taktická Data:

Celková délka 201,6 m
Délka při čáře ponoru 198 m
Šířka 18,5 m
Ponor 6,47 m
Výtlak standardní 11 213 t
Výtlak maximální 15 201 t
Výzbroj 8 x 203 mm (4x2)
8 x 127 mm AA (4x2)
42 x 25 mm
12 x 610 mm torpédomety
Max. rychlost 35 uzlů
Pohon 8 kotlů Kampon
4 parní turbíny Kampon
Výkon 152 000 ks
Akční rádius 8 000 nám. mil při rychlosti 18 uzlů
Zásoba paliva 2 690 t
Pancéřování - bok 100 - 145 mm
Pancéřování - paluba 31 - 65 mm
Posádka 850 mužů
Zařazena do služby 19. března 1938
Vyřazena ze služby / potopena 25. října 1944

 


Copyright © All Rights Reserved