zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

Americké těžké křižníky

USS Quincy (CA-39)
připravil Michal Béza

Kategorie: Těžký křižník
Třída: New Orleans

USS Quincy byla loď třídy New Orleans, tedy těžký křižník o standardním výtlaku 10 000 tun. Byla postavena v loděnicích Bethlehem v Quincy, kde byl 15. listopadu 1933 položen kýl. Trup byl spuštěn na vodu 19. června 1935 a křižník byl dokončen 9. června 1936.

Podobně jako na USS Tuscaloosa a USS San Francisco byly instalovány lehčí modely 203 mm děl Mk12. Přesto křižník balancoval na hraně limitu výtlaku povoleného Washingtonskou dohodou a z toho důvodu byla ještě mírně zmenšena mohutnost pancéřové ochrany, především pancéřování barbet.
Stejně jako u CA-38 a také CA-44 byly instalovány nouzové dieselové generátory. Byla ale zmenšena zásoba paliva a tím se snížil akční rádius.

Po svém uvedení do služby byla USS Quincy přiřazena k osmé divizi a operovala v Atlantiku a v průběhu občanské války ve Španělsku v létě 1936 také ve Středozemním moři. Zatímco ji v evropských vodách vystřídal lehký křižník USS Raleigh, Quincy se vydala zpět do USA a na jaře roku 1937 byla převelena k sedmé divizi do Pacifiku. V Tichomoří setrvala do roku 1939, kdy byla opět převelena do Atlantiku, takže obeplula Hornův mys a nastoupila zde běžnou službu. Pohybovala se převážně podél pobřeží Jižní Ameriky a prováděla bojová cvičení až do roku 1941, kdy byla převelena do středního a severního Atlantiku, kde vykonávala hlídkové a strážní mise neutrálních vod. Mimoto také doprovázela několik konvojů do Kapského Města a na Island.
Po přezbrojení v New York Navy Yard, které probíhalo od března do května 1942 byla USS Quincy přičleněna ke svazu TF18 operujícím v Šalamounově souostroví v Pacifiku. Do první akce se dostala dne 7. srpna 1942 u Lunga Pointu na Guadalcanalu. O dva dny později 9. srpna byla v bitvě u ostrova Savo těžce poškozena palbou z japonských křižníků a torpédoborců a následně se potopila.

Technicko -Taktická Data:

Délka celková 179,22 m
Délka při čáře ponoru 176,16 m
Šířka 18,82 m
Ponor 6,93 m
Výtlak standardní 10 136 t
Výtlak maximální 12 493 t
Výzbroj 9 x 203 mm (3x3)
8 x 127 mm (8x1)
8 x 12,7 mm MG (8x1)
Pancéřování boky 100 mm - 146 mm, paluba 57 mm, barbety 127 mm, věže 152 mm(čela)
Max. rychlost 32,7 uzlu
Pohon 8 kotlů Babcock&Wilcox
4 turbíny Westinghouse
Výkon 107 000 ks
Akční rádius 10 000 nm. při 15. uzlech
Zásoba paliva 1 861 t
Letouny 4
Katapulty 2
Posádka 868
Uvedena do služby 9. června 1936
Potopena / vyřazena 9. srpna 1942

 


Copyright © All Rights Reserved