zpět speciální jednotky

Speciální jednotky

sekci připravuje Michal Uher

NAVIGACE

4. Brigáda rychlého nasazení


“Obrany národa”

 

Obsah

4. brigáda rychlého nasazení
KFOR - 4. průzkumná rota
4. Průzkumný prapor
Vybavení – výstroj průzkumných a výsadkových jednotek AČR
Mezinárodní cvičení v roce 2001
Mezinárodní cvičení v roce 2002

4. Brigáda rychlého nasazení začala svou činnost 1.7.1994 z rozkazu náčelníka generálního štábu. Jednotka je předurčena k obraně státní suverenity a nasazení v mezinárodních operacích. Od 8.5.1999 brigáda nese čestný název „Obrany národa“. Neznalé může tento název zaskočit – Obrana u čistě útočných jednotek jako jsou výsadkáři? Obrana národa byla odbojová organizace za protektorátu s řadou známých vojenských osobností. Neoficiálně se brigádě říká „Čtverka“ nebo „Brnka“.
V současnosti jsou pro potřeby Severoatlantické aliance vyčleněny již profesionalizované jednotky 43.vpr a 4.pzpr a pracuje se na plné profesionalizaci ostatních útvarů. Velitelství brigády se nachází v Havlíčkově Brodě. Útvary 4.BRN se podílely a podílejí na mezinárodních operacích IFOR, SFOR, Joint Forge - SFOR II, Joint Guardian - KFOR, Essential Harvest, Enduring Freedom, ISAF. Stranou nezůstávají také mezinárodní cvičení jako Pathfinder nebo Lion Stealth. S vojáky 4.BRN se setkáte i v Praze u budovy rádia Svobodná Evropa.

Do podřízenosti brigády spadají následující útvary

41. mechanizovaný prapor (41.mpr) – v Benešově, účast v misi SFOR
42. mechanizovaný prapor (42.mpr) „Svatováclavský“ – v Táboře, účast v misích IFOR a SFOR
Mechanizované prapory jsou používány pro rychlé nasazení při ohrožení státní suverenity a také při mezinárodních operacích. Tyto jednotky mají velikou palebnou sílu. V jejich výzbroji jsou jak běžné pěchotní zbraně, tak obrněná vozidla BVP1, BVP2, samohybný minomet PRAM, vozidla BRDM s protitankovými raketami a protiletadlový komplet STRELA–10M.
43. výsadkový prapor (43.vpr) „Československých parašutistů“ – v Chrudimi

Tato jednotka historicky navazuje na 71. výsadkový prapor. Ten vznikl po válce iniciativou významných osobností jako Paleček, Krzák, Černota. 1. dubna 1994 je 71. prapor rychlého nasazení (následovník 71. výsadkového praporu) přeměněn na současný 43. výsadkový prapor – součást 4. brigády rychlého nasazení. V současnosti je prapor dislokován na posádce v Chrudimi. Prapor je z větší části profesionalizován. Byl prvním praporem brigády vyčleněným pro součinnost s jednotkami Severoatlantické aliance a výcvik probíhá podle norem NATO. Prapor se účastnil misí IFOR, SFOR, KFOR a Essential Harvest. Dobře se prapor prezentoval na mezinárodním cvičení Lion Stealth 2002 – operace Hammer.
Těžiště činnosti praporu spočívá v taktických výsadcích. Prapor je však vycvičen i ke speciálním operacím.
Prapor je v porovnání s pozemními útvary lehce vyzbrojen. Nedostatek těžké techniky je kompenzován vysokým nasazením a odhodláním výsadkářů. Tím se dostáváme k výzbroji. Vojáci mají k dispozici zbraně jako jsou samopal vz.61, pušky vz.58 ve verzích V a Pi., univerzální kulomet vz.59, odstřelovací puška SVDN –1, automatický granátomet AGS-17, jednorázové reaktivní protitankové granáty RPG-75, granáty URG-86 a pěchotní minomety.
K přepravě prapor používá terénní vozidla Land Rover – typ Defender upravený pro AČR, 90 (krátký) a 110 (dlouhý), nákladní ROSS 6x6 a Tatra 815. K seskokům jsou používány osvědčené padáky OVP-68.
46. dělostřelecký oddíl (46.do) „Generála Netíka“ – v Pardubicích
Je jednotkou s nejtěžší technikou v brigádě a má největší palebnou sílu. Oddíl plní úkol dělostřelecké podpory ostatním jednotkám brigády. Ve své výzbroji má 152mm samohybné houfnice vz.77 Dana a průzkumné komplety Sněžka. Jednotka se účastnila misí SFOR a KFOR.
4. průzkumný prapor (4.pzpr) – v Bechyni

Navazuje historicky na 1. úderný samostatný prapor legií v Rusku. Dnešní prapor vzniká v roce 1994 v Pardubicích. V roce 1998 dochází ke sloučení 44. průzkumného praporu z Bechyně a 4. průzkumného praporu rychlého nasazení z Pardubic. Nově zformovaný prapor je dislokován v posádce v Bechyni na bývalém letišti a v roce 2000 obdržel vlastní zástavu. Je druhým praporem brigády vyčleněným pro součinnost s jednotkami Severoatlantické aliance a je z velké části profesionalizován. Prapor se účastnil misí SFOR, KFOR a jeho příslušníci se podílejí na ochraně jiných specializovaných jednotek v mezinárodních misích jako ISAF. Účastnil se mezinárodních cvičení Pathfinder a Lion Stealth. Činnost praporu je kompletní pozemní průzkum na podporu činnosti brigády. Prapor se skládá ze dvou rot hloubkového průzkumu (RHPz), roty průzkumu (RPz), roty technického průzkumu (RTPz) a velitelské roty. ...více zde
4. spojovací prapor (4.spojpr) – v Havlíčkově Brodě
4. ženijní prapor (4.žpr) - v Bechyni
4. prapor logistiky (4.prlog) – v Havlíčkově Brodě
4. zdravotní rota (4.zdrr) – v Havlíčkově Brodě
4. rota chemické ochrany (4.rcho) – v Týně nad Vltavou

S blízkou reorganizací celé armády se změn dočká i 4. Brigáda rychlého nasazení. Určitě jste se doslechli o plánovaném rozvoji základny v Bechyni. Vzhledem k velikosti základny se očekává, že tam budou přesunuty i jiné jednotky a také nejspíše velitelství brigády. Očekává se změna struktury a úkolů brigády. Brigáda bude mít pouze mechanizované prapory s technikou (kolovými transportéry) přepravitelnou vzduchem. Specializované jednotky budou postupně zrušeny a technika s lidmi bude použita v nově vznikajících profesionálních praporech, které budou plnit úkoly pro celou divizi v tzv. divizním kompletu (průzkum, chemická ochrana atd.).
V současnosti dochází ke změně znaků jednotek. Pro brigádu platí nový znak uvedený v záhlaví. O nových znacích pro některé jednotky brigády se jedná, jiné je už mají. Ke změně dochází z důvodu nového předpisu, že brigádní znaky v AČR budou oválné a znaky praporů kulaté.

Výběrové řízení

Ty probíhají pravidelně u útvaru v Bechyni. Před účastí na výběrovém řízení k přijetí do služby vojáka z povolání musí zájemci splňovat určité předpoklady. Musí mít maturitu, české občanství, ukončenou základní vojenskou službu a čistý trestní rejstřík. Účastníci výběrového řízení musí splňovat základní fyzické požadavky AČR, z kterých jsou přezkoušeni hned na začátku výběrového řízení. (uvedeny min/max hodnoty – lehy-sedy 38/55 1min; kliky 20/35 1/2 min ; běh 12 min. 2400/3000; shyby na hrazdě 6/16; ergometr a síla stisku paží) Odbudou si pohovory a pak následuje vytrvalostní část. Ta má za cíl zjistit skutečnou motivaci k práci u brigády. Probíhá to následovně. Každý je oblečen sportovně. Má přiděleno číslo, které má na sobě. Dostane 1,5l vody v plastové lahvi. Na začátku se všichni sejdou před „padáčkárnou“, kde si vyfasují do dvojice pneumatiku. Vybíhá se na plochu bývalého letiště. Běhá se a cvičí se. Kliky jsou pořádné a ulívání nepomáhá. Při odhalení netrpí pouze provinilec, ale ostatní musí být solidární a počkat na něj dokud instruktor není spokojen. Musí se dodržovat pitný režim a ten kdo pije málo, si to řádně užije. Držet v předpažených rukou na výdrž kilogram nebo půl kilogramu je pořádný rozdíl. Čas se pekelně vleče a to člověk musí vydržet i v noci. Stačí jen málo. Zvednout ruku! Pak ta otročina končí. Končí tak však i šance na přijetí ke „čtverce“.
Výběrové řízení však neoficiálně pokračuje i po přijetí do služby. Armáda se snaží co nejvíce profesionalizovat jednotky pod 4.BRN a to i funkce jako pancéřovník, pomocník pancéřovníka, střelec z granátometu, pomocník střelce z granátometu, nabíječ atd. Tyto funkce jsou dosti náročné na fyzičku (on i rozložený granátomet něco váží) a někteří po přidělení na tyto funkce brzy pochopí, že to není jen o tom mít červený baret a dělat frajera.

Informace čerpány: www.army.cz a 4pzpr.host.sk
Obrázky: Archiv autora

 


Copyright © All Rights Reserved