zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

Americké těžké křižníky

USS Portland (CA-33)
připravil Michal Béza

Kategorie: Těžký křižník
Třída:
Portland

Třída těžkých křižníků Portland byla přechodovým stádiem mezi třídami Northampton a New Orleans. V roce 1929 bylo rozhodnuto postavit tři skupiny křižníků s trupovými čísly CA-32 až CA-46 a to postupně v letech 1929, 1930 a 1931. První skupina měla být designem velmi podobná třídě Northampton, ale kvůli kritice slabé ochrany těchto křižníků bylo rozhodnuto udělat rozsáhlé úpravy ve schématu pancéřové ochrany plavidel. Touto skupinou byly právě křižníky Portland (CA-33) a Indianapolis (CA-35). Druhé dvě skupiny byly částečně sloučeny a s výraznějšími modifikacemi vytvořily třídu New Orleans a z důvodů omezení plynoucích z Londýnské konference (1930) byly jednotky s čísly CA-40 až CA-42 modifikovány a tvořily část třídy lehkých křižníků Brooklyn.

Změny designu spočívaly především v prodloužení trupu o 2,43 m na přídi a 0,61 m na zádi. Takto získaný výtlak byl věnován na zesílení pancéřové paluby o 12,7 mm, zesílení bočního pancéřování muničních komor na 127 mm. Šířka plavidla byla zachována, ale zmizela cibulovitá příď. Děla hlavní ráže zůstala v lehkých protistřepinových krytech. Boční pancéřový pás měl tloušťku 57 - 76 mm. Pancéřování muničních komor bylo v průběhu stavby ještě zesíleno na 146 mm bez negativního vlivu na výtlak. Strojní vybavení bylo stejné jako u třídy Northampton, ale byly použity kotle Yarrow. Výzbroj hlavní ráže se shodovala s třídou Northampton, tedy 9 děl ráže 203mm/55 umístěných ve třech trojdělových věžích. Torpédomety nebyly instalovány, zato byly lodě hned od počátku vybaveny osmi 127 mm děly. Obě lodě třídy Portland byly uvažovány jako štábní a tomu odpovídalo jejich vybavení.

USS Portland prošla několika modernizacemi již v předválečném období, z nichž nejvýznamnější bylo zvýšení předního komínu. V průběhu války byly instalovány čtyři čtyřhlavňové komplety ráže 27,94 mm (1,1") a to dva vedle velitelské věže a dva byly umístěny mezi děly ráže 127 mm, dále bylo instalováno přibližně osm 20 mm protileteckých kanónů a jejich počet se v průběhu války zvětšoval. V roce 1943 byl zvětšen můstek, zatímco zadní nástavby byly redukovány.

USS Portland byla po uvedení do služby přiřazena ke čtvrté divizi a v následujících letech byla přesouvána mezi pátou a šestou divizí až v roce 1940 byla opět přidělena ke čtvrté divizi, se kterou zůstala až do konce války. V roce 1941 doprovázela v rámci svazu TF11 letadlovou loď USS Lexington, která přepravovala palubní letouny na ostrov Midway. V rámci téhož svazu se v roce 1941 neúspěšně pokoušela o osvobození ostrova Wake. V květnu roku 1942 se USS Portland v rámci svazu TF17 zapojila do bitvy o Korálové moře a zde pomáhala zachraňovat trosečníky z USS Lexington. V následujících měsících se účastnila bitvy o Midway a v rámci svazu TF16 podporovala vylodění na Guadalcanalu a Tulagi. Na konci srpna 1942 byla USS Portland přiřazena k TF61 a zúčastnila se bojů ve východní části Šalamounova souostroví. Dne 16 září pak doprovázela tento svaz v čele s letadlovou lodí USS Enterprise vstříc japonským silám směřujícím do oblasti. V následující bitvě jen se štěstím vyvázla, když byla zasažena třemi leteckými torpédy, z nichž ani jedno nevybuchlo. Svoji smůlu si loď vybrala v následující akci, když v listopadu doprovázela konvoj s posilami z Noumey na Guadalcanal. Při bitvě dne 13. listopadu byla loď u ostrova Guadalcanal zasažena do zádi torpédem, které vyřadilo dva vnitřní lodní šrouby a také zadní věž hlavní baterie. Přesto křižník v souboji poslal ke dnu nepřátelský torpédoborec Yudachi. Poté se křižník vrátil přes Tulagi a Pearl Harbor do Spojených států, kde byly v loděnicích Mare Island provedeny opravy.
Po opravách se USS Portland vydala v březnu 1943 na sever k Aleutskému souostroví, kde svými 203mm děly ostřelovala ostrov Kiska. Do jižního Pacifiku se křižník vrátil až na konci roku 1943 a zapojil se do operací u Marshallských a Gilbertových ostrovů a v dubnu 1944 podporoval spojenecké jednotky v oblasti Filipín. V létě 1944 byla loď znovu vystrojena v loděnicích Mare Island a v polovině září poskytovala palebnou podporu jednotkám vyloděným na ostrově Peleliu. V říjnu se pak podílela na vylodění na souostroví Leyte a zúčastnila se bitvy o průliv Surigao. Na počátku roku 1945 byla USS Portland přítomna akcím u Lingayenského zálivu a také bojům u ostrovů Corregidor a Okinawa. V září pak byla přítomna při japonské kapitulaci na Karolinách v jejich největší námořní základně Truk. Její poslední akcí byl Magic Carpet, tedy přeprava amerických veteránů zpět do vlasti. Tato operace probíhala až do července 1946 a v roce 1951 byla loď vyřazena z aktivní služby. Poté strávila několik let v rezervě, než byla 6. října 1959 prodána firmě Mineral & Alloys Corp. a posléze rozřezána v Panama City.

Technicko -Taktická Data:

Délka celková 185,93 m
Délka při čáře ponoru 180,44 m
Šířka 20,12 m
Ponor 6,4 m
Výtlak standardní 10 258 t
Výtlak maximální 12 775 t
Výzbroj 9 x 203 mm (3x3)
8 x 127 mm (8x1)
Pancéřování boky 76 mm, paluba 63 mm
Max. rychlost 32,5 uzlu
Pohon 8 kotlů Yarrow
4 turbíny Parsons
Výkon 107 000 ks
Akční rádius 10 000 nm. při 15 uzlech
Zásoba paliva 2 125 t
Letouny 4
Katapulty 2
Posádka 807 mužů
Uvedena do služby 23. února 1933
Potopena / vyřazena 1. března 1959

 


Copyright © All Rights Reserved